Title

Teologia i Moralność

Other titles
ISSN
2450-4602
ISSN
1898-2964
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
półrocznik / semiannual
Full contents
Full contents local availability
No
Notes
Czasopismo naukowe Teologia i Moralność jest wydawane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od roku 2006. Ukazuje się ono jako półrocznik pod patronatem Stowarzyszenia Teologów Moralistów Polskich. Jest ono forum wymiany myśli autorów polskich i zagranicznych dotyczące najbardziej aktualnych problemów teologicznomoralnych. Pierwszeństwo tej dyscypliny naukowej nie oznacza jednak zamknięcia się na przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, co stwarza możliwości szerszego oglądu danego zagadnienia. Publikacja nowych numerów czasopisma przewidziana jest na czerwiec i grudzień danego roku. Każda z edycji czasopisma ma temat wiodący, który jest zasadniczym czlonem danego numeru. W czasopiśmie jednak znajdują też miejsce teksty spoza głównego tematu.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.