Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Teologia i Moralność

Other titles

ISSN

2450-4602

ISSN

1898-2964
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

półrocznik / semiannual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Czasopismo naukowe Teologia i Moralność jest wydawane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od roku 2006. Ukazuje się ono jako półrocznik pod patronatem Stowarzyszenia Teologów Moralistów Polskich. Jest ono forum wymiany myśli autorów polskich i zagranicznych dotyczące najbardziej aktualnych problemów teologicznomoralnych. Pierwszeństwo tej dyscypliny naukowej nie oznacza jednak zamknięcia się na przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, co stwarza możliwości szerszego oglądu danego zagadnienia. Publikacja nowych numerów czasopisma przewidziana jest na czerwiec i grudzień danego roku. Każda z edycji czasopisma ma temat wiodący, który jest zasadniczym czlonem danego numeru. W czasopiśmie jednak znajdują też miejsce teksty spoza głównego tematu.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.