PL EN


2013 | 4 | 140 | 208-223
Article title

Obrazy mowy (na przykładzie poezji dwudziestowiecznej)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W prezentowanym szkicu tytułowa kategoria obraz mowy wiązana jest z jednej strony ze sposobem wykorzystaniem w poezji mowy cudzej, poprzez którą twórca komunikuje się z czytelnikiem (przytoczonej in extenso lub poddanej transformacji – co zależy od autorskiej inwencji i celu wypowiedzi literackiej), z drugiej natomiast obraz mowy postrzegany jest jako efekt przyjętej przez autora strategii artystycznej. Analizowany wiersz Wisławy Szymborskiej pozwala pokazać, jakie są konsekwencje wprowadzenia w przestrzeń tekstu poetyckiego nieliterackich gatunków mowy oraz języka zadomowionego w przestrzeni publicznej, który nabiera w poezji znaczenia naddanego. Z kolei obserwacje poczynione w toku lektury wierszy Janusza Szubera przekonują, że autor – skoncentrowany na zewnętrzności – nadaje poezji nie tyle opisowy, ile narracyjny charakter, przełamując w ten sposób subiektywizm czystej liryki. Jego poezja przekształca się w opowieść wychyloną ku światu, staje się interesującą lekcją pamięci kulturowej oraz lekcją figur i mediów pamięci.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2450-5013-year-2013-volume-4-issue-140-article-2009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.