PL EN


2013 | 4 | 140 | 174-186
Article title

Soplicowo, czyli Sarmatopolitan. Wykorzystanie elementów metody projektu w pracy nad "Panem Tadeuszem"

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pierwsza część artykułu zawiera przemyślenia na temat powstania i dalszego rozwoju w świecie „metody projektu”. Autorka zwraca uwagę na te jej cechy, które zgodnie z głównymi założeniami zreformowanej podstawy programowej polskiej szkoły, rozwijają w uczniach pożądane we współczesnym społeczeństwie aktywne i twórcze postawy. Zadanie stworzenia takiej sytuacji edukacyjnej stoi przed nauczycielami wszystkich przedmiotów, również języka polskiego. Metoda projektu stosowana w pracy na lekcjach języka polskiego daję ogromne możliwości osiągnięcia niezwykle interesujących rezultatów, co wynika ze specyfiki treści i wartości, które wypełniają te lekcje. Również dzięki dynamizmowi i twórczemu charakterowi projektu można spodziewać się niezwykle oryginalnych i w pomysłowy sposób prezentowanych efektów pracy. Druga część artykułu zawiera opis cyklu lekcji, które powstały w wyniku pracy metodą projektu. Autorka pokazuje, jak wyglądała realizacja poszczególnych elementów metody, w jaki sposób uczniowie indywidualizowali pracę, kładąc nacisk na pewne elementy a rezygnując z innych. W zakończeniu autorka, pokazując interdyscyplinarny charakter zrealizowanego projektu, nazywa zakresy wiedzy i umiejętności, które uczniowie opanowali.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2450-5013-year-2013-volume-4-issue-140-article-2011
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.