PL EN


2017 | 8 | 227 | 163-181
Article title

Współczesne metody kształcenia językowego na tle rozwoju koncepcji szkolnej pracy nad językiem. Część 2. Metody kształcenia sprawności językowej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł Współczesne metody kształcenia językowego na tle rozwoju koncepcji szkolnej pracy nad językiem. Część 2. Metody kształcenia sprawności językowej poświęcony jest zagadnieniom kształcenia sprawności językowej ucznia. Autorka prezentuje najpierw w zarysie rozwój koncepcji kształcenia sprawności językowej. Następnie omawia współczesne metody temu służące. Porządkuje je według strategii nauczania zaproponowanych przez Wincentego Okonia. W konkluzji zwraca uwagę na istnienie interesujących metod w teorii, które jednak ze szkodą dla ucznia nie są wykorzystywane w szkole. Podsumowując rozważania o metodach kształcenia językowego, autorka zauważa kryzys teorii dydaktycznej mimo pojawiających się nowych koncepcji kształcenia. Widzi potrzebę odciążenia szkolnej nauki o języku od naukowości i wdrożenia metod kształcenia sprawności językowej istniejących w teorii dydaktycznej. Zauważa także, że metody autonomiczne dydaktyki literatury i kultury oraz metody kształcenia sprawności językowej służą integracji treści przedmiotowych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2450-5013-year-2017-volume-8-issue-227-article-4136
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.