Title

Przestrzenie Teorii

Other titles
ISSN
2450-5765
ISSN
1644-6763
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
pólrocznik
Full contents
Full contents local availability
No
Notes
“Przestrzenie Teorii” są czasopismem ogólnopolskim wykraczającym jednak poza obszar Polski (zwłaszcza poprzez umiędzynarodowienie Redakcji, dział przekładów oraz recepcję zagraniczną pisma). Są czasopismem literaturoznawczym o charakterze transdyscyplinarnym, podejmują problemy badawcze związane z literaturą, estetyką, naukami o sztuce, zwłaszcza wizualnymi, performatywnymi, teatrem i filmem. Charakter pisma kształtuje koncepcja literaturoznawstwa dramatycznego. Celem pisma jest refleksja nad literaturą i sztuką, rozwijanie i formułowanie oryginalnych ujęć i propozycji teoretycznych, analitycznych i interpretacyjnych, które wyznaczają nowe obszary badawcze lub przeformułowują dawne w duchu humanistyki rozwijanej w dialogu, polemice, wymianie myśli. Publikujemy prace zarówno znanych, dojrzałych badaczy, wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie, jak i artykuły naukowców młodszego pokolenia. „Przestrzenie Teorii” ukazują się dwa razy do roku.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.