Title

Folia Praehistorica Posnaniensia

Other titles
ISSN
2450-5846
ISSN
0239-8524
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
rocznik / annual
Full contents
Full contents local availability
Yes
Notes
Folia Praehistorica Posnaniensia jest sztandarowym czasopismem Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ukazuje się od 1984 roku, w cyklu rocznym i jest recenzowana, zarówno przez specjalistów polskich jak i zagranicznych. Komitet redakcyjny ma skład międzynarodowy. Na łamach czasopisma prezentowany jest specjalistyczny dorobek naukowy z zakresu archeologii, stanowiący promocję badań naukowych pracowników Instytutu Prahistorii. Zawiera również artykuły przygotowane przez Autorów z innych ośrodków akademickich i instytucji naukowych. W ostatnim czasie rozszerzony został zakres tematyczny od prac analitycznych po syntetyzujące oraz teoretyczne, a także interdyscyplinarne. Obejmują one problematykę archeologii pradziejowej i średniowiecznej w skali środkowoeuropejskiej po archeologię orientalną i antyczną, a także ochronę dziedzictwa archeologicznego. Artykuły w języku polskim posiadają abstrakty i streszczenia w języku obcym i odwrotnie. Czasopismo dystrybuowane jest do około 150 instytucji naukowych w całej Europie oraz USA i Kanadzie. Prezentacja badań naukowych z zakresu archeologii pradziejowej i średniowiecznej z obszaru Europy oraz orientalnej i antycznej, a także ochrony dziedzictwa archeologicznego. Więcej niż jedna trzecia autorów, którzy publikują w czasopiśmie jest spoza Uniwersytetu im. Adama Mickiwiecza w Poznaiu (44,4%).
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.