Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Rocznik Lituanistyczny

Other titles

ISSN

2450-8454

ISSN

2450-8446
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

rocznik / annual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Musiało minąć prawie ćwierć wieku od powstania Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, aby doszło do powstania pisma publikującego nie tylko teksty bazujące na referatach wygłaszanych podczas corocznych konferencji Komisji, ale dokumentującego również aktywność międzynarodowego środowiska badaczy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przez długie lata Komisja nie publikowała przedstawionych referatów. Jednak obecność podczas obrad członków redakcji poważnych czasopism naukowych sprzyjała publikacji choć części referatów. Przełom nastąpił za sprawą Urszuli Augustyniak, której determinacja – i redakcja – spowodowała publikację trzech tomów materiałów: Środowiska kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku (2009), Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI–XVIII wieku (2010) oraz Tradycja – metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko-litewskim, XV – pierwsza połowa XIX wieku (2011). Obecnie – idąc z duchem czasu – Komisja rozpoczyna wydawanie elektronicznego „Rocznika Lituanistycznego”. Na jego łamach publikowane będą prace badaczy różnych aspektów przeszłości ziem Litwy historycznej: historyków sensu stricto, językoznawców, historyków literatury, heraldyków, historyków sztuki, historyków prawa, archeologów czy muzykologów. I to nie tylko rozprawy, ale również prace drobne i materiały, artykuły recenzyjne, recenzje i noty recenzyjne oraz materiały do kroniki życia naukowego.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.