Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Other titles

ISSN

2451-0491
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

rocznik / annual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

"Educatio Nova” będzie miała na celu m.in.: 1. Łączenie „dawnych” i „teraźniejszych” koncepcji oraz praktycznych rozwiązań funkcjonujących na różnych poziomach kształcenia, a także w naukowym dorobku dydaktyki uniwersyteckiej; 2. Eksponując interdyscyplinarność będziemy chcieli otworzyć „drzwi” przyszłości. Nie oznacza to, że zamierzamy unikać sięgania do tradycji dydaktycznej (systematycznie porządkowanej informacji o rozwoju myśli dydaktycznej XIX i XX wieku). Wiedza o przeszłości pozwala bowiem krytycznie spojrzeć na aktualne działania. Mamy jednak świadomość, że przemiany współczesnej kultury, dynamiczny rozwój technologii wymuszają wręcz otwarcie się na nowe rozwiązania, uniemożliwiając tym samym utrwalanie się poglądów już zdezaktualizowanych; 3. Eksponowanie zagadnień charakteryzujących sam proces kształcenia i jego organizację w perspektywie podmiotowej i komunikacyjnej; 4. Prezentowanie pełnego zakresu przemian w procesie kształcenia nauczycieli i tym samym wypełnienie luki w tym trudnym i skomplikowanym procesie; 5. Prezentowanie miejsca dydaktyki nie tylko wśród dyscyplin humanistycznych; 6. Przybliżenie celów, kierunków i problemów reform edukacji w Polsce i na świecie.
Journal contents
  • Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.