Title

Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Other titles
ISSN
2451-0491
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
rocznik / annual
Full contents
Full contents local availability
Yes
Notes
"Educatio Nova” będzie miała na celu m.in.:

1. Łączenie „dawnych” i „teraźniejszych” koncepcji oraz praktycznych rozwiązań funkcjonujących na różnych poziomach kształcenia, a także w naukowym dorobku dydaktyki uniwersyteckiej;
2. Eksponując interdyscyplinarność będziemy chcieli otworzyć „drzwi” przyszłości. Nie oznacza to, że zamierzamy unikać sięgania do tradycji dydaktycznej (systematycznie porządkowanej informacji o rozwoju myśli dydaktycznej XIX i XX wieku). Wiedza o przeszłości pozwala bowiem krytycznie spojrzeć na aktualne działania. Mamy jednak świadomość, że przemiany współczesnej kultury, dynamiczny rozwój technologii wymuszają wręcz otwarcie się na nowe rozwiązania, uniemożliwiając tym samym utrwalanie się poglądów już zdezaktualizowanych;
3. Eksponowanie zagadnień charakteryzujących sam proces kształcenia i jego organizację w perspektywie podmiotowej i komunikacyjnej;
4. Prezentowanie pełnego zakresu przemian w procesie kształcenia nauczycieli i tym samym wypełnienie luki w tym trudnym i skomplikowanym procesie;
5. Prezentowanie miejsca dydaktyki nie tylko wśród dyscyplin humanistycznych;
6. Przybliżenie celów, kierunków i problemów reform edukacji w Polsce i na świecie.
Journal contents
  • Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.