Title

ZOOPHILOLOGICA. Polish Journal of Animal Studies

Other titles
ISSN
2451-3849
ISSN
2451-3849
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
rocznik
Full contents
Full contents local availability
Yes
Notes
Czasopismo skupiające w swoim Kolegium Redakcyjnym i Radzie Naukowej naukowców zajmujących się tematyką Animal Studies jest w swoich założeniach przestrzenią współpracy badaczy z różnych dziedzin, którzy poruszają, nierzadko w sposób interdyscyplinarny, kwestie takie jak, podmiotowość zwierząt, ekokrytyka, posthumanizm, antropocentryzm, reprezentacje zwierząt w literaturze i kulturze czy też prawa zwierząt. Wychodząc z założenia, że spotkanie badaczy reprezentujących różne obszary badań i różne metodologie może przynieść pogłębioną wiedzę na temat relacji człowiek – zwierzę(ta), zapraszamy przedstawicieli zarówno nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych do współpracy.

Czasopismo Zoophilologica jest recenzowane i ukazuje się jako rocznik w wolnym dostępie online
Journal contents
  • ZOOPHILOLOGICA. Polish Journal of Animal Studies

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.