PL EN


2015 | 1 |
Article title

Placing the Work of Timothy Morton. Within Material Ecocriticism

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Donald Welsling University of California Abstrakt Timothy Morton w kontekście ekokrytyki materialnej Krótki raport autorstwa Donalda Weslinga powstał w oparciu o cztery monografie i dwie antologie tekstów napisanych po 2007 roku. Timothy Morton to – zdaniem Weslinga-modelowy przykład teoretyka i stylisty działającego w obszarze stosunkowo nowej dziedziny, jaką jest ekokrytyka materialna. Wesling rozpoczyna omówienie od wprowadzenia diagramu obrazującego kierunki wpływu od filozofów po krytyków literackich. Głównym teoretykiem w pionowym wymiarze diagramu jest Bruno Latour kładący nacisk na sprawczość podmiotów nie-ludzkich (zwierzęta, przedmioty). W wymiarze poziomym kategorie oscylują pomiędzy studiami nad zwierzętami z jednej strony a ontologią zorientowaną na przedmiot z drugiej. Morton wiele uwagi poświęcił definiowaniu relacji pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem, ale jego ostatnie prace i eseje sytuują go zdecydowanie w obszarze szkoły przedmiotu. Wesling formułuje trzy pytania dotyczące roli, jaką w ekokrytyce odgrywają narracja, język duchowy oraz fakt naukowy. Pytania te, które są wynikiem lektury tekstów Mortona, mają znaczenie również dla studiów nad zwierzętami. Słowa klucze:Timothy Morton, Bruno Latour, ontologia zorientowana na przedmiot, ekokrytyka materialna, ekologia
Keywords
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015-12-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2451-3849-year-2015-issue-1-article-4823
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.