PL EN


2018 | 4 | 1 | 11-28
Article title

Od sokratejskiego behawioryzmu do cyfrowego konstruktywizmu

Content
Title variants
EN
From Socratic Behaviourism to Digital Constructivism
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents a synopsis of the evolution of methods and techniques up to the digital age and characterises the main aspects of behaviourist and constructivist models in order to study the development of new advanced pedagogical tools and methods in education science in constructivist environment. For the purpose of the study, an analysis of the technological evolution during the last decades and its impact on education science was made, with a special focus on virtual teaching and learning. The practical outcome of the study was a series of online seminars and workshops, prepared by the international team of the IRNet project. The keynotes and workshops were held during DLCC2017 Conference (Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning, subtitle: Effective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning) at the University of Silesia in Katowice, Poland. Video presentations and an automatic translation are available at: https://areis-en-constructivism.blogspot.pt.
PL
Artykuł przedstawia przegląd ewolucji metod i technik nauczania aż do ery cyfrowej. Podaje charakterystykę głównych aspektów modeli behawiorystycznych oraz konstruktywistycznych w celu zbadania rozwoju nowych zaawansowanych narzędzi i metod pedagogicznych stosowanych w naukach o edukacji w środowisku konstruktywistycznym. Dla potrzeb badań dokonano analizy ewolucji technologicznej, jaka zaszła w ciągu ostatnich dekad, oraz jej wpływu na edukację, ze szczególnym uwzględnieniem wirtualnego uczenia się i nauczania. Praktycznym rezultatem badańbyła seria seminariów i warsztatów przeprowadzonych online, które przygotował zespół projektu IRNet. Wystąpienia i warsztaty odbyły się w ramach przeprowadzonej w 2017 roku konferencji DLCC(Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość: efektywne kształtowanie umiejętności nauczycieli w obszarach ICT oraz e-learningu).
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
11-28
Physical description
Dates
published
2018-02-01
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2543-6155-year-2018-volume-4-issue-1-article-8333
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.