PL EN


2018 | 4 | 1 | 103-134
Article title

Raport z wdrożenia Pakietu Roboczego Work Package ൱: „Rozpowszechnienie wyników projektu” realizowanego w ramach projektu IRNet

Content
Title variants
EN
Report on the Implementation of Work Package 7 “Dissemination of the Project Results” in the Framework of the IRNet Project
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article, prepared by an international team of researchers from different scientific areas connected with ICT, e-learning, pedagogy, and other related disciplines, focuses on the objectives and some results of the international project IRNet (www.irnet.us.edu.pl). In particular, the article describes research tools, methods, and a procedure of the Work Package 7 “Dissemination of the Project Results,” that is, objectives, tasks, deliverables, publications, and implementation of research trips in the context of the next stages and Work Packages of IRNet project – International Research Network.
PL
Artykuł ten został przygotowany przez międzynarodowy zespół badaczy reprezentujący różne obszary nauki związane z ICT, e-learningiem, pedagogiką oraz innymi dyscyplinami. Tekst skupia się na celach oraz wybranych wynikach międzynarodowego projektu IRNet (www.irnet.us.edu.pl). Szczególną uwagę skoncentrowano na opisie narzędzi, metod i procedur badawczych wykorzysta-nych podczas realizacji Pakietu WP7 „Rozpowszechnienie wyników projektu”, to znaczy na celach, zadaniach, rezultatach, publikacjach oraz realizacji wyjazdów naukowych w kontekście kolejnych etapów oraz pakietów projektu IRNet.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
103-134
Physical description
Dates
published
2018-02-01
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2543-6155-year-2018-volume-4-issue-1-article-8344
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.