PL EN


Journal
2020 | 1 | 50-50
Article title

Modele uprawiania socjologii w ujęciu Michaela Burawoya a rola socjologa w społeczeństwie

Authors
Content
Title variants
EN
Models of Sociology by M. Burawoy and the Role of the Sociologist in Society
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main target of this article is presentation of new trend in sociological discourse, which is public sociology. It was invented by american researcher Michael Burawoy. Since fi rst announcement of his theses about role of sociology and the people who pracising it in modern society, public sociology became very prominent and face with extreme diff erent opinions. While some people were treating it as new doctrine for social researchers, the others says that this trend hasn’t any real value. One of main opponents of this approach in Poland is Piotr Sztompka. Next part of this article is devoted to his criticism of public sociology. Also there are quoted some other arguments expressed by oponents of Burawoy. The summary of this text is personal opionion of author concerned on public sociology and role of sociologist in nowadays society. Słowa
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja nowego nurtu w dyskursie socjologicznym, jakim jest socjologia publiczna. Jej twórcą jest amerykański badacz Michael Burawoy. Od czasu pierwszego wygłoszenia jego tez dotyczących roli socjologii i osób ją uprawiających w nowoczesnym społeczeństwie socjologia publiczna spotkała się z bardzo dużym rozgłosem oraz skrajnie różnymi ocenami. Podczas gdy jedni traktowali ją jako nową doktrynę dla badaczy społecznych, drudzy odmawiali jej jakiejkolwiek wartości. Jednym z głównych krytyków tego podejścia w Polsce jest Piotr Sztompka. Jego argumentom przeciw socjologii publicznej poświęcona jest druga część artykułu. Poza tym przytoczone zostaną stanowiska innych oponentów Burawoya. Podsumowaniem tego tekstu jest opinia własna autora dotycząca socjologii publicznej oraz tego, jaka powinna być rola socjologów we współczesnym społeczeństwie.
Keywords
Journal
Year
Issue
1
Pages
50-50
Physical description
Dates
published
2020-04-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2543-9928-year-2020-issue-1-article-4275
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.