PL EN


Journal
2020 | 2 | 122-140
Article title

The relations between Poland and North Korea in 1948–1961

Authors
Content
Title variants
PL
Stosunki polsko-północnokoreańskie w latach 1948–1961
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Pomimo przynależności do tego samego bloku ideologiczno-politycznego relacje polsko-północnokoreańskie ulegały licznym przeobrażeniom w latach 1948–1989. Niewątpliwie najintensywniejszym okresem współpracy obydwu państw była dekada lat pięćdziesiątych, na co wpłynęło między innymi zaangażowanie władz polskich w program odbudowy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej ze zniszczeń spowodowanych wojną koreańską, udział polskiej misji w pracach Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych czy Komisji Repatriacyjnej Państw Neutralnych, a także przyjazd do Polski ponad tysiącosobowej grupy dzieci oraz studentów z Korei Północnej. Celem tego artykułu jest ukazanie wielowymiarowej płaszczyzny stosunków polsko-północnokoreańskich we wspomnianej dekadzie na polu współpracy politycznej, gospodarczej oraz kulturalnej, a także wpływu, jaki na ich kształt wywarły wydarzenia roku 1956, zmiany na podłożu ideologicznym, do jakich w tamtym czasie doszło w całym Bloku Wschodnim, oraz narastający konfl ikt pomiędzy Związkiem Sowieckim oraz Chińską Republiką Ludową.
EN
Even though Poland and North Korea both belonged to the Communist bloc, their relations were changing during the years 1948–1989. Undoubtedly, the increasing cooperation between these two countries might be observed in 1950s, when Polish authorities decided to help in the post-war reconstruction of the Democratic People’s Republic of Korea. Poland contributed to the Neutral Nations Supervisory Commission and the Neutral Nations Repatriation Commission in Korea, and accepted a group of more than one thousand children and teenagers from North Korea. The aim of this article is to show the multidimensional character of the Polish-North Korean relations in the above-mentioned decade, including political, economic and cultural cooperation between these two countries. What is more, the article explains how some events, e.g. the 1956 events, the ideological changes introduced in the entire Eastern Bloc, or the growing conflict between the Soviet Union and the People’s Republic of China, infl uenced the relations between Poland and North Korea.
Keywords
Journal
Year
Issue
2
Pages
122-140
Physical description
Dates
published
2020-04-03
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2543-9928-year-2020-issue-2-article-4302
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.