PL EN


Journal
2020 | 2 | 141-158
Article title

Władysław Stojak – pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Miastku. Prosty człowiek na trudne czasy

Content
Title variants
EN
Władysław Stojak – the first leader of the Independent Self-governing Labour Union “Solidarity” in Miastko. A simple man for hard times
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the history and specifi city of the Independent Self-governing Labour Union “Solidarity” activities in a small Polish town – Miastko, in the years 1980–1981. Interactions between the “S” members and the Polish United Workers’ Party (PUWP) activists can be observed on the example of Władysław Stojak, the chairman of the Interagency Coordination Committee “Solidarity” in Miastko between 1980 and 1981. This is due to the signifi cant number of PUWP members in Miastko at the time. Another aim of the article is to present the silhouette of Wladyslaw Stojak.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie dziejów i specyfi ki działania NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981 w małym mieście Miastko. Pod uwagę został wzięty Władysław Stojak, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” w Miastku w latach 1980–1981. Na jego przykładzie można zaobserwować wzajemne przenikanie się członków „S” i działaczy PZPR. Wynika to z dość silnego upartyjnienia gminy Miastko. Celem artykułu jest także ukazanie sylwetki Władysława Stojaka.
Keywords
Journal
Year
Issue
2
Pages
141-158
Physical description
Dates
published
2020-04-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2543-9928-year-2020-issue-2-article-4303
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.