Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Prima Educatione

Other titles

ISSN

2544-2317
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

rocznik / annual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Prima Educatione jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są oryginalne artykuły naukowo-refleksyjne dotyczące badań nad dzieckiem, dzieciństwem i wczesną edukacją. Zapraszamy do publikowania na jego łamach oryginalnych tekstów w języku polskim, angielskim i rosyjskim w formie studiów teoretycznych, prac badawczych oraz doniesień z praktyki. Redakcja przyjmuje również opinie, recenzje książek i sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.