Title

Prima Educatione

Other titles
ISSN
2544-2317
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
rocznik / annual
Full contents
Full contents local availability
Yes
Notes
Prima Educatione jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są oryginalne artykuły naukowo-refleksyjne dotyczące badań nad dzieckiem, dzieciństwem i wczesną edukacją. Zapraszamy do publikowania na jego łamach oryginalnych tekstów w języku polskim, angielskim i rosyjskim w formie studiów teoretycznych, prac badawczych oraz doniesień z praktyki. Redakcja przyjmuje również opinie, recenzje książek i sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych.
Journal contents
  • Prima Educatione

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.