PL EN


2016 | 33 |
Article title

O matce jako tożsamej, o matce jako innej. Analiza odmiennych taktyk reprezentacji fotograficznych aktów matek

Content
Title variants
EN
Mother as the Same, Mother as the Other. The Analysis of Different Photography Tactics of Mothers’ Nude Representations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The text is an interpretation of three photography projects made by Terry Richardson, Melanie Manchot and Evergon Lunt. Actually the topic of analyze is a relation between the parent and adult child, who is at the same time an artist. All of the photographers asked their mothers to take part in their projects concerning nakedness. This transgression of cultural taboo seems to be an important sign and also identity question. The article is based on ideas of Michel de Certeau and Paul Ricoeur, who points relations between closeness and alienation. The artists construct, de-construct and re-construct the history of family, the rules of family life and also they query the role of individual human being in a society. The term “tactic”is used here in a Michel de Certeau way of understanding this word. It means that tactic is an individual form of using already existing institutions, traditions or practices in a more personal or communal sense. Artistic practices are ways of parasitizing on main-stream culture strategies or psychological/psychoanalytical mechanisms. Tactics are like games, however game is not just postmodern play but also an area of discussing problems of relations between objectivity, freedom and attitude toward mother as the other, very specific other- the other who has been already in a very specific symbiotic relation with her child.
PL
Tekst stanowi analizę projektów fotograficznych trzech artystów: Terry’ego Richardsona, Melanie Manchot oraz Evergona Lunta. Szczegółowym tematem interpretacji jest relacja pomiędzy dorosłym dzieckiem a rodzicem wyrażana we współpracy w tworzeniu projektów fotograficznych, w których występuje nagość. To przekroczenie kulturowego tabu staje się ważnym gestem, będącym zarazem tożsamościowym pytaniem. Artykuł  odwołuje się do koncepcji Michela de Certeau oraz Paula Ricouera, wskazując na relacje pomiędzy tożsamością a obcością oraz konstrukcją i re-konstrukcją rodzinnej historii oraz roli jednostki w społeczności. Taktyki, użyte tu są w rozumieniu Michela de Certeau, który wskazuje, że są to indywidualne sposoby użycia zastanych instytucji kulturowych, które zmieniają ich znaczenie, tak że stają się one bardziej spersonalizowane. W artykule przedstawione są zarówno taktyki, które  w swoisty sposób „pasożytują” na strategiach kultury wysokiej, ale także na mechanizmach psychologicznych czy psychoanalitycznych. Gra nie jest tutaj jedynie postmodernistyczną „zabawą”, ale stanowi niezwykle istotną przestrzeń rozważań nad podmiotowością  i relacją wolności/ swoistości do obcości, inności, wyrażanej w zupełnie niepowtarzalnej relacji pomiędzy dwiema osobami, które niegdyś występowały jako symbiotyczna jedność.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2544-3186-year-2016-issue-33-article-4105
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.