Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Artifex Novus

Other titles

ISSN

2544-5014
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

annual

Full contents local availability

Yes

Notes

ARTIFEX NOVUS jest czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukazuje się od roku 2017. Publikowane są w nim: artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania i komunikaty z zakresu sztuki dawnej i współczesnej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej. Każdy numer ma temat przewodni (np. sztuka na Mazowszu, sztuka portretu), któremu poświęcona jest część rozpraw. W pozostałych działach zamieszczane są artykuły i opracowania dotyczące innych zagadnień, omówienia, recenzje, sprawozdania i relacje. Czasopismo dostępne jest w wersji papierowej oraz elektronicznej.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.