Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Filozofia Nauki

Other titles

EN
Philosophy of Science

ISSN

1230-6894
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

  • Redakcja "Filozofia Nauki"

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

quarterly

Full contents local availability

Yes

Notes

„Filozofia Nauki” jest kwartalnikiem naukowym wydawanym w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystkie artykuły, polemiki i recenzje publikowane w kwartalniku są poddawane podwójnie ślepej recenzji zewnętrznej. Tematyka czasopisma obejmuje cały zakres filozofii analitycznej, m.in. epistemologię, ontologię, filozofię nauki, filozofię języka, filozofię umysłu, logikę filozoficzną, semiotykę logiczną, prakseologię, kognitywistykę. W kwartalniku publikowane są artykuły w języku polskim i angielskim. Czasopismo prowadzi dział Archiwalia, w którym ukazują się, często po raz pierwszy, trudno dostępne teksty filozofów związanych ze Szkołą Lwowsko-Warszawską. „Filozofia Nauki” jest sklasyfikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na liście czasopism punktowanych. Za publikację w kwartalniku przyznaje się jednostce macierzystej autora 40 punktów.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.