Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 8 |

Article title

Migracja słowa – obrazu. Problem przekładu w projektach poezji wizualnej w przestrzeni publicznej

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
DOI: 10.19251/sej/2018.8(2)AbstraktPoezja wizualna jest jednym z nur­tów w sztuce konceptualnej, który z sukce­sem odnajduje się w przestrzeni publicznej. Jego twórcy i teoretycy, operując na struk­turze języka, starają się stworzyć nowy ro­dzaj komunikacji z odbiorcą, oparty o grę słowa z obrazem. Istotnym wyzwaniem dla takich działań jest możliwość dokonywania tłumaczenia poszczególnych utworów oraz osadzania ich w różnych kontekstach kultu­rowych. Artykuł rozważa przykłady strategii przekładu poezji wizualnej, bazując na ana­lizie projektów takich współczesnych arty­stów, jak: Gerard Jurgen Blüm-Kwiatkowski, Seiichi Nikuni, Lawrence Weiner czy Jenny Holzer oraz nakreśla społeczną rolę, jaką może spełniać ten rodzaj twórczości.Słowa kluczowe: poezja wizualna, sztuka konceptualna, sztuka w przestrzeni publicznej, pochodzenie kulturowe, przekład kulturowy, przekład poetycki

Keywords

PL

Year

Volume

8

Physical description

Dates

online
2019-03-22

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-e-ISSN-2449-7983-year-2019-volume-8-article-578
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.