PL EN


2018 | 1 | XVIII | 255-270
Article title

REGULACJE PRAWNE I FUNKCJONOWANIE KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA – ISTOTNEGO ELEMENTU PROCESU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM PRZEZ POLSKĄ POLICJĘ

Content
Title variants
EN
LEGAL REGULATIONS AND FUNCTIONING OF THE NATIONAL SAFETY THREATS MAP –AN ESSENTIAL ELEMENT OF THE PUBLIC SECURITY MANAGEMENT PROCESS BY THE POLISH POLICE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obecnie w Polsce można zauważyć wyraźny zwrot policji ku społeczeństwu, wynikający z dostrzegania jego znaczenia w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości. Przykładem jest interaktywne narzędzie w postaci Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – mieszkańcy mogą tu zgłaszać anonimowo informacje o występujących w ich okolicy zagrożeniach, które wymagają reakcji właściwych służb. W artykule opisano regulacje prawne i funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – istotnego elementu procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym przez polską Policję.
EN
At present, Polish Police has noticed the importance of society in preventing and fighting crime. The example is a National Safety Threats Map interactive tool where inhabitants can anonymously report information about threats appearing in their neighbourhood forcing appropriate service to react as also radical change of a constable’s work by bringing it closer to citizens. The article describes the legal regulations and functioning of the National Safety Threats Map – an essential element of the public security management process by the Polish Police.
Year
Volume
1
Issue
Pages
255-270
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Humanitas, Wydział Administracji i Zarządzania
References
  • Dyduch L., Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce a realizacja interwencji policyjnych, „Kwartalnik Policyjny” 2017, nr 3.
  • Klonowska I., Stawnicka J., Partnerstwo służb dzielnicowych ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego z perspektywy działań społeczno-wychowawczych, Warszawa 2017.
  • Maciejczak P., Polacy ufają Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Rozmowa z Jarosławem Zielińskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,„Policja 997”. Wydanie specjalne, 2017/9.
  • Minkiewicz D., Funkcje Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej, „Kwartalnik Policyjny” 2017, nr 3.
  • Polończyk A., Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego na przykładzie Krajowej mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, [w:] H. Batorowska, E. Musiał (red.), Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym, Kraków 2017.
  • Stawnicka J., Klonowska I, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego – w aspekcie społeczno-pedagogicznym, Sosnowiec 2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0012_6003
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.