PL EN


2018 | 1 | XVIII | 379-390
Article title

DEFINICJA DZIECKA NA GRUNCIE ART. 3045 KODEKSU PRACY – NA TLE PORÓWNAWCZYM

Authors
Content
Title variants
EN
THE DEFINITION OF THE CHLID UNDER ART. 3045 OF POLISH LABOUR CODE – IN COMAPARATIVE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba stworzenia definicji dziecka z art. 3045 kodeksu pracy oraz omówienie jej na tle porównawczym. Stąd właśnie w prezentowanym opracowaniu najpierw została przedstawiona definicja dziecka występująca w języku powszechnym, następnie podzielone i omówione zostały definicje legalne występujące w porządku międzynarodowym, europejskim i polskim. Podjęta została również próba przedstawienia i rozwiązania największych trudności związanych ze stworzeniem takiej definicji już na gruncie kodeksu pracy. Ostatecznie sformułowana została definicja dziecka z art. 3045 kodeksu pracy oraz porównana z innymi zaprezentowanym definicjami występującymi w porządku prawnym.
Year
Volume
1
Issue
Pages
379-390
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej
References
 • Borek-Buchajczuk R., Nowe regulacje dotyczące pracy dzieci, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 6.
 • Bury B., Prawne aspekty zatrudnienia dzieci w świetle art. 3045 kodeksu pracy, „Jurysta” 2005, nr 1.
 • Góral Z., Dopuszczalność pracy dzieci w polskim prawie pracy w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego, „Monitor Prawa Pracy” 2004, nr 6.
 • Jaros P., Definicja dziecka, [w:] S.L. Stadniczeńko (red.), Konwencja o prawach dziecka, Warszawa 2015.
 • Łakoma S., O wieloznaczności pojęcia „dziecko”, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2007,t. LXXIV.
 • Olszewski B., Uniwersalna definicja dziecka?, „Przegląd Prawa i Administracji” 2011,t. LXXXV.
 • Ortylewska I., Dziecko jako pracownik, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 11.
 • Ortylewska I., Wykonywanie pracy zarobkowej przez dzieci, „Społeczeństwo i Rodzina” 2009,nr 4.
 • Reda A., Dopuszczalność pracy dzieci, [w:] M Kosek, J. Słyk (red.), W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci profesor Wandy Stojanowskiej, Warszawa 2008.
 • Stadniczeńko S.L., Sytuacja prawno-społeczna dzieci i młodocianych w zakresie zatrudnienia,„Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2003, t. I.
 • Wieleba I.A., Zatrudnienie dzieci w celu zarobkowym według polskiego prawa pracy, Lublin 2014.
 • Żelichowski M., Podmiotowość prawna człowieka w okresie życia embrionalno-płodowego,„Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 1997, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0012_6010
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.