PL EN


2019 | 64 | 11 | 7-24
Article title

Prawdopodobieństwo wyjścia z bezrobocia rejestrowanego na przykładzie Szczecina

Content
Title variants
The probability of exitfrom registered unemployment, based on the example of Szczecin
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
64
Issue
11
Pages
7-24
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
References
 • Aalen, O., Borgan, O., Gjessing, H. (2008). Survival and Event History Analysis. A Process Point of View. New York: Springer-Verlag.
 • Al-Nachawati, H., Ismail, M., Almohisen, A. (2010). Tree-structured analysis of survival data and its application using SAS software. Journal of King Saud University (Science), 22, 251–255. DOI: 10.1016/j.jksus.2010.05.006.
 • Bieszk-Stolorz, B. (2013). Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia. Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski.
 • Bieszk-Stolorz, B. (2017). Cumulative Incidence Function in Studies on the Duration of the Unemployment Exit Process. Folia Oeconomica Stetinensia, 17(1), 138–150. DOI: 10.1515/foli-2017-0011.
 • Bieszk-Stolorz, B., Dmytrów, K. (2018). Efektywność form aktywizacji zawodowej w przekroju wojewódzkim. Wiadomości Statystyczne, 63(12), 57–74.
 • Bieszk-Stolorz, B., Dmytrów, K. (2019). Spatial diversity of effectiveness of forms of professional activisation in Poland in years 2008–2014 by poviats. Oeconomia Copernicana, 10(1), 113–130. DOI: 10.24136/oc.2019.006.
 • Bieszk-Stolorz, B., Markowicz, I. (2015). Influence of Unemployment Benefit on Duration of Registered Unemployment Spells. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 10(3), 167–183. DOI: 10.12775/EQUIL.2015.031.
 • Bou-Hamad, I., Larocque, D., Ben-Ameur, H., Mâsse, L. C., Vitaro, F., Tremblay, R. E. (2009). Discrete-time survival trees. Canadian Journal of Statistics / La revue canadienne de statistique, 37(1), 17–32. DOI: 10.1002/cjs.10007.
 • Cappelli, C., Zhang, H. (2007). Survival Trees. W: W. Härdle, Y. Mori, P. Vieu (red.), Statistical Methods for Biostatistics and Related Fields (s. 167–179). Berlin: Springer-Verlag. DOI: 10.1007/978-3-540-32691-5.
 • De Rose, A., Pallara, A. (1997). Survival Trees: An Alternative Non-Parametric Multivariate Technique for Life History Analysis. European Journal of Population / Revue Européenne de Démographie, 13(3), 223–241. DOI: 10.1023/A:1005844818027.
 • GUS. (2011). Rocznik Statystyczny Pracy 2010. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS. (2014). Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS. (2016). Rocznik Statystyczny Pracy 2015. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS. (2018). Rocznik Statystyczny Pracy 2017. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Hadaś-Dyduch, M., Pietrzak, M. B., Balcerzak, A. P. (2016). Wavelet Analysis of Unemployment Rate in Visegrad Countries (Institute of Economic Reaserch Working Papers No. 37).
 • Kaplan, E. L., Meier, P. (1958). Non-parametric estimation from incomplete observations. Journal of American Statistical Association, 53(282), 457–481. DOI: 10.2307/2281868.
 • Kleinbaum, D., Klein, M. (2005). Survival Analysis. A Self-Learning Text. New York: Springer-Verlag. DOI: 10.1007/0-387-29150-4.
 • Landmesser, J. (2013). Wykorzystanie metod analizy czasu trwania do badania aktywności ekonomicznej ludności w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • LeBlanc, M., Crowley, J. (1993). Survival trees by goodness of split. Journal of the American Statistical Association, 88(422), 457–467. DOI: 10.2307/2290325.
 • Mikulec, A., Misztal, M. (2018). Zastosowanie metody rekurencyjnego podziału w analizie trwania przedsiębiorstw województwa łódzkiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (507), 179–190. DOI: 10.15611/pn.2018.507.18.
 • Mudunuru, V. R. (2016). Modeling and Survival Analysis of Breast Cancer: A Statistical, Artificial Neural Network, and Decision Tree Approach. Graduate Theses and Dissertations. Pobrane z: http://scholarcommons.usf.edu/etd/6120.
 • von Wangenheim, B. F. (2013). Survival trees – a new method in innovation theory: A successful introduction of a method commonly used in survival analysis into the field of innovation diffusion theory. Hamburg: Anchor Academic Publishing.
 • Zhou, Y., McArdle, J. J. (2015). Rationale and Applications of Survival Tree and Survival Ensemble Methods. Psychometrika, 80(3), 811–833. DOI: 10.1007/s11336-014-9413-1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0013_7585
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.