PL EN


2019 | 64 | 9 | 25-36
Article title

Zmiana sektorowej struktury pracujących w przekroju województw

Content
Title variants
The change in the sectoral structure of employed persons by voivodships
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
64
Issue
9
Pages
25-36
Physical description
Contributors
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
References
 • Adamczyk, P. (2012). Regionalne zróżnicowanie przemian w trójsektorowej strukturze osób pracujących w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99(4), 29–37.
 • Batóg, B., Batóg, J. (2001). Analiza zbieżności struktur zatrudnienia w wybranych krajach wysokorozwiniętych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 11, 155–163.
 • Dąbrowska, E. (2013). Popyt na pracę w województwie podlaskim w świetle struktury sektorowej gospodarki regionu. Optimum. Studia Ekonomiczne, 6(66), 116–135.
 • Dworak, E., Malarska, A. (2010). Changes in Sectoral Structure of Employment in Poland in Comparison to the European Union. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 242, 7–29.
 • Klembowska, D. (2008). Zmiany w zatrudnieniu w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW, 72, 51–63.
 • Klimczyk, P. (2008). Analiza struktury zatrudnienia w gospodarce polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 793, 17–28.
 • Kosmalski, R. (2008). Teoria trzech sektorów a struktura pracujących w Polsce na tle integracji z Unią Europejską. Zeszyty Studiów Doktoranckich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, 44, 5–24.
 • Kwiatkowska, W. (2016). Zmiany sektorowej struktury pracujących w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej w latach 2005–2014. Studia Prawno-Ekonomiczne, 99, 309–326.
 • Kwiatkowski, E. (1980). Teoria trzech sektorów gospodarki. Warszawa: PWN.
 • Malina, A. (2006). Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. Prace z zakresu prognozowania. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 726, 5–21.
 • Malina, A. (red.) (2008). Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Suchecki, B. (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Walkowiak, R. (2016). Zmiany struktur zatrudnienia w województwie warmińsko-mazurskim. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 258, 245–252.
 • Wędrowska, E. (2012). Miary entropii i dywergencji w analizie struktur. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Zajdel, M. (2010). Trójsektorowa struktura zatrudnienia w polskiej gospodarce jako miernik rozwoju (wybrane aspekty). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 18, 419–430.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0013_7593
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.