PL EN


2019 | 66 | 1 | 84-93
Article title

Poziom zrównoważonego rozwoju w Polsce i krajach UE – analiza z zastosowaniem miar stabilności grupowania

Authors
Content
Title variants
Level of Sustainable Development in Poland and EU Countries – Analysis with Cluster Stability Measures
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
66
Issue
1
Pages
84-93
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych
References
 • Ben-Hur A., Guyon I., (2003), Detecting Stable Clusters Using Principal Component Analysis, Methods in Molecular Biology, 224, 59–182.
 • Borys T., (red.), (2005), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok, 41–43.
 • Borys T., (2014), Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju – polskie doświadczenia, Optimum. Studia Ekonomiczne, 3 (69), 3–21.
 • Brock G., Pihur V., Datta S., Datta, S., (2008), clValid: An R Package for Cluster Validation, Journal of Statistical Software, (25) 4.
 • Fang Y., Wang J., (2012), Selection of the Number of Clusters via the Bootstrap Method, Computational Statistics and Data Analysis, 56, 468–477.
 • Gajos E., (2017), Implementation of Selected Sustainable Development Objectives in European Union Countries, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 17 (4), 68–77.
 • Górka K., (2007), Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego, Ekonomia i Środowisko, 2 (32), 8–20.
 • Hennig C., (2007), Cluster-wise Assessment of Cluster Stability, Computational Statistics and Data Analysis, 52, 258–271.
 • Katoła A., (2013), Poziom zrównoważonego rozwoju w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (57), 249–262.
 • Lord E., Willems M., Lapointe F. J., Makarenkov V., (2017), Using the Stability of Objects to Determine the Number of Clusters in Datasets, Information Sciences, 393, 29–46.
 • Lorek E., (2011), Ekonomia zrównoważonego rozwoju w badaniach polskich i niemieckich, w: Kos B., (red.), Transformacja gospodarki – poziom krajowy i międzynarodowy, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 90, 103–112.
 • Shamir O., Tishby N., (2008), Cluster Stability for Finite Samples, Advances in Neural Information Processing Systems, 20, 1297–1304.
 • Suzuki R., Shimodaira H., (2006), Pvclust: An R Package for Assessing the Uncertainty in Hierarchical Clustering, Bioinformatics, 22 (12), 1540–2.
 • Teneta-Skwiercz D., (2018), Wskaźniki pomiaru zrównoważonego rozwoju – Polska na tle krajów Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 516, 121–132.
 • Volkovich Z., Barzily Z., Toledano-Kitai D., Avros R., (2010), The Hotteling’s Metric as a Cluster Stability Measure, Computer Modelling and New Technologies, 14 (4), 65–72.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0013_8375
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.