PL EN


2018 | 65 | 1 | 117-138
Article title

Warunki życia w powiatach ziemskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2002–2015 w świetle zmian demograficznych

Content
Title variants
Living Conditions in the Countries of the Zachodniopomorskie Voivodeship in the Years 2002–2015 in the Light of Demographic Changes
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
65
Issue
1
Pages
117-138
Physical description
Contributors
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny, Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki, Katedra Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej
References
 • Bank Danych Lokalnych https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp 15.09.2017).
 • Baran E., Kopacz-Wyrwał I., (2014), Poziom życia a procesy depopulacji na obszarach wiejskich południowo- wschodniej Polski, Obszary wiejskie: wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju. Studia KPZK PAN, 133, 168-194.
 • Bedall F. K., Zimmerman H., (1979), The Mediancentre, Applied Statistics, 23, 325–328.
 • Borys T., (1978), Metody normowania cech statystycznych w badaniach porównawczych, Przegląd Statystyczny 2, 227–239.
 • Grabiński T., (1984), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, 61, Kraków.
 • Hellwig Z., (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 4, 307–327.
 • Hellwig Z., (1981), Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, w: Welfe W., (red.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa, 46–68.
 • Hodoly A., (1975), Spożycie i formy jego realizacji w rozwoju gospodarki społeczeństwa socjalistycznego, Biblioteka IHW, 118, Warszawa.
 • Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012, (2012), Rozwój regionalny i lokalny, United Nations Development Programme, Biuro Projektowe UNDP w Polsce.
 • Lira J., Wagner W., Wysocki F., (2002), Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 87–99.
 • Luszniewicz A., (1972), Statystyka poziomu życia ludności, PWN, Warszawa.
 • Młodak A., (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difn, Warszawa.
 • Młodak A., (2009), Historia problemu Webera, Matematyka Stosowana, 10/51.
 • Młodak M., Józefowski T., Wawrowski Ł., (2016), Zastosowanie metod taksonomicznych w estymacji wskaźników ubóstwa, Wiadomości Statystyczne, 2, 1–24.
 • Nowak E., (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno – gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • OECD, (2011), Compedium of OECD Well-Being Indicators, OECD Better Life Initiative, OECD Publications, Paris.
 • Panek T., (2015), Jakość życia gospodarstw domowych w Polsce w układzie wojewódzkim, Instytut Statystyki i Demografii, 46, Warszawa.
 • Podolec B., (2014), Wybrane aspekty analizy warunków życia ludności w Polsce. Metody ilościowe w badaniach empirycznych, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Słaby T., (2004), Nowe ujęcie badań społecznych, Nierówności społeczne a Wzrost Gospodarczy, Warszawa, 57–66.
 • Słaby T., (2007), Poziom i jakość życia, Statystyka społeczna, Warszawa, 99–130.
 • Strahl D., (1990), Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa.
 • Tkocz M., Zuzańska-Żyśko E., (1996), Charakterystyka wielkich miast Polski, Wiadomości Statystyczne, nr 12.
 • Walesiak M., (1993), Zagadnienie oceny podobieństwa zbioru obiektów w czasie w syntetycznych badaniach porównawczych, Przegląd Statystyczny, 40 (1), 95–102.
 • Walesiak M., (2006), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Województwo zachodniopomorskie 2005 – podregiony, powiaty, gminy, (2006), Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 • Województwo zachodniopomorskie 2008 – podregiony, powiaty, gminy (2009), Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 • Województwo zachodniopomorskie 2016 – podregiony, powiaty, gminy (2015), Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 • Wysocki F., (2010), Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • Zagroda A., (2016), Warunki, poziom i jakość życia w badaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Próba rozstrzygnięcia problemów definicyjnych, Roczniki Teologiczne, 63 (1), 69–77.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0014_0530
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.