PL EN


2017 | 64 | 1 | 95-120
Article title

Modelowanie umieralności w Polsce przy użyciu funkcji wieloparametrycznych

Title variants
Modeling Mortality in Poland by Means of Multi-Parameter Mortality Laws for Whole Life Span
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
64
Issue
1
Pages
95-120
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Zakład Analiz Społeczno-Ekonomicznych
 • Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki
References
 • Bell W. R., (1997), Modeling and Assessing Time Series Methods for Forecasting Age-Specific Mortality and Fertility Rates, Journal of Official Statistics, 13 (3), 279–303.
 • Booth H., Tickle L., (2008), Mortality Modeling and Forecasting: A Review of Methods, The Australian Demographic and Social Research Institute, Working Paper 3.
 • Carriere J. F., (1992), Parametric Models for Life Tables, Transactions of the Society of Actuaries, 44, 77–99.
 • Coleman D., Rowthorn R., (2011), Who’s Afraid of Population Decline? A Critical Examination of Its Consequences, w: Lee R., Reher D. S., (red.), Demographic Transition and Its Consequences, A supplement to volume 37, Population and Development Review, 217–248.
 • Florczak W., (2005), Stopień integracji kluczowych zmiennych makroekonomicznych gospodarki Polski w świetle wybranych testów, Wiadomości Statystyczne, 11, 1–15.
 • Florczak W., (2008), Efektywna podaż pracy a wzrost gospodarczy, Gospodarka Narodowa, 11/12, 21–46.
 • Florczak W., (2009a), Makroekonomiczne uwarunkowania oczekiwanej długości życia w Polsce, Gospodarka Narodowa, 5–6, 61–90.
 • Florczak W., (2009b), Ekonometryczny model szacowania liczby urodzeń dla Polski, Wiadomości Statystyczne, 6, 48–72.
 • Florczak W., (2011), Produktywność czynników wzrostu PKB, Wiadomości Statystyczne, 2, 8–26.
 • Forfar D. O., (2004), Mortality Laws, w: Teugels J. L., Sundt B., (red.), Encyclopedia of Actuarial Science, 1139–1145.
 • Hannerz H., (2001), Manhood Trials and the Law of Mortality, Demographic Research, 7, 185–202.
 • Heligman L., Pollard J. H., (1980), The Age Pattern of Mortality, Journal of the Institute of Actuaries, 107, 49–80.
 • Kędeski M., Paradysz J., (2006), Demografia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kostaki A., (1992), A Nine-Parameter Version of the Heligman-Pollard Formula, Mathematical Population Studies, 3 (4), 277–288.
 • Kotowska I., (1999), Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania, Monografie i Opracowania SGH, 461, 11–33.
 • Kurkiewicz J., (red.), (2010), Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Kuropka I., (1992), Application of the Heligman and Pollard Model to the Comparative Analysis of Mortality in Poland and Russia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 632, 23–29.
 • Kuropka I., (2009), Przydatność wybranych modeli umieralności do prognozowania natężenia zgonów w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 38, 9–20.
 • Lee R., Reher D. S., (red.), (2011), Demographic Transition and Its Consequences, A supplement to volume 37, Population and Development Review.
 • McNown R., Rogers A., (1989), Forecasting Mortlity: A Parameterized Time Series Approach, Demography, 26 (4), 645–660.
 • McNown R., Rogers A., (1992), Forecasting Cause-Specific Mortality Using Time Series Methods, International Journal of Forecasting, 8 (3), 413–432.
 • Nash J., (1990), Compact Numerical Methods for Computers. Linear Algebra and Function Minimisation, CRC Press, Bristol.
 • Okólski M., Fihel A., (2012), Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Podrażka-Malka A., (2006), Przemiany umieralności w Polsce w latach 1988–2004 na tle przejścia epidemiologicznego, Studia Demograficzne, 2/150, 3–65.
 • Preston S. H., Heuveline P., Guillot M., (2001), Demography. Measuring and Modeling Population Processes, Oxford: Blackwell Publishers.
 • Reher D. D., (2011), Economic and Social Implications of the Demographic Transition, w: Lee R., Reher D. S., (red.), Demographic Transition and Its Consequences, A supplement to volume 37, Population and Development Review, 11–33.
 • Rogers A., (1986), Parameterized Multistate Population Dynamics and Projections, Journal of the American Statistical Association, 81, 393, 48–61.
 • Tabeau E., van den Berg Jeths A., Heathcote Ch., (red.), (2001), Forecasting Mortality in Developed Countries, European Studies of Population, 9, Kluwer Academic Publishers.
 • Wróblewska W., (2009), Teoria przejścia epidemiologicznego oraz fakty na przełomie wieków w Polsce, Studia Demograficzne, 1/155, 110–159.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0014_0766
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.