PL EN


2017 | 64 | 4 | 399-420
Article title

Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych państw Grupy Wyszehradzkiej a nakłady na badania i rozwój

Title variants
Innovativeness of Industrial Enterprises of the Visegrad Group and the Expenditures on Research and Development
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
64
Issue
4
Pages
399-420
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
References
 • Griliches Z., (1990), Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey, Journal of Economic Literature, 28 (4), 1661–1707.
 • Hadri K., (2000), Testing for Stationarity in Heterogeneous Panel Data, Econometrics Journal, 3, 148–161.
 • Hatzichronoglou T., (1997), Revision of the High-Technology Sector and Product Classification, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 1997/02.
 • Heller J., Bogdański M., (2005), Nakłady na badania i rozwój w Polsce na tle wybranych państw europejskich, Studia Regionalne i Lokalne, 4 (22), 59–76.
 • High-tech Aggregation by NACE Rev. 2, ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/ htec_esms_an3.pdf, Eurostat.
 • Im K. S., Pesaran M. H., Shin Y., (2003), Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels, Journal of Econometrics, 115, 53–74.
 • Kao C., (1999), Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data, Journal of Econometrics, 90, 1–44.
 • Kębłowski P., (2007), Modelowanie zintegrowanych szeregów przekrojowo-czasowych, w: W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa.
 • Kębłowski P., (2009), Modelling Integrated Panel Data: An Overview, w: Welfe W., (red.), Knowledgebased Economics, Peter Lang, Frankfurt.
 • Kębłowski P., (2011), The Behaviour of Exchange Rates in the Central European Countries and Credit Default Risk Premiums, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 3, 221–236.
 • Kębłowski P., (2016), Canonical Correlation Analysis in Panel Vector Error Correction Model. Performance Comparison, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 8, 203–217.
 • Larsson R., Lyhagen J., (2007), Inference in Panel Cointegration Models with Long Panels, Journal of Business & Economic Statistics, 25 (4), 473–483.
 • Levin A., Lin C.-F., Chu C.-S. J., (2002), Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties, Journal of Econometrics, 108, 1–24.
 • Okoń-Horodyńska E., Sierotowicz T., Wisła R., (2012), Pomiar aktywności patentowej gałęzi gospodarki z wykorzystaniem tablic konkordancyjnych, PTE, Warszawa.
 • Pedroni P., (2004), Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis, Econometric Theory, 20, 597–625.
 • Revised Field of Science and Technology (FOS) Classification in the Frascati Manual, (2007), www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf, OECD.
 • Schmoch U., (2008), Concepts of a Technology Classification for Country Comparisons, Faunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Karlsruhe.
 • Szajt M., (2015), Przestrzenne zróżnicowanie w finansowaniu działalności B+R jako miara potencjału innowacyjnego, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 392, 119–128.
 • Szajt M., (2016), Przestrzenno-czasowa analiza aktywności patentowej regionów Unii Europejskiej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30, 91–104.
 • Szczygielski K., Grabowski W., Pamukcu M. T., Tandogan V. S., (2015), Does Government Support for Private Innovation Matter? Firm-Level Evidence from Two Catching-up Countries, Research Policy, 46, 219–237.
 • Świeczewska I., (2007), Łączna produktywność czynników produkcji. Ucieleśniony kapitał wiedzy, w: Welfe W., (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa.
 • Świeczewska I., (2009), Total Factor Productivity. The Embodied Capital of Knowledge, w: Welfe W., (red.), Knowledge-Based Economics, Peter Lang, Frankfurt.
 • Welfe W., (2007), Przesłanki modelowania gospodarki opartej na wiedzy, w: Welfe W., (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa.
 • Welfe W., (2009), The Foundations of Modelling a Knowledge-Based Economy, w: Welfe W., (red.), Knowledge-Based Economics, Peter Lang, Frankfurt.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0014_0829
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.