PL EN


2017 | 64 | 4 | 421-436
Article title

Propozycja miary syntetycznej

Title variants
Proposition of Synthetic Measure
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
64
Issue
4
Pages
421-436
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Statystyki
References
 • Bartosiewicz S., (1976), Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 84, 5–7.
 • Cieślak M., (1974), Taksonomiczna procedura programowania rozwoju gospodarczego i określenia zapotrzebowania na kadry kwalifikowane, Przegląd Statystyczny, 21 (1), 29–39.
 • Dittmann P., Pisz Z., (1975), Metoda dynamicznego badania zróżnicowania przestrzennego zjawisk społeczno-ekonomicznych, Wiadomości Statystyczne, 11.
 • Grabiński T., (1984), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo AE, Kraków.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Hellwig Z., (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 15 (4), 307–327.
 • Jajuga K., (1986), Metoda tworzenia zmiennych syntetycznych na podstawie klasyfikacji rozmytej, Prace Naukowe AE, 360, Wrocław.
 • Lira J., Wagner W., Wysocki F., (2002), Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, w: Paradysz J., (red.), Statystyka regionalna w służbie samorządu terytorialnego i biznesu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 87–99.
 • Młodak A., (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Młodak A., (2009), Hierarchiczność a porządkowanie obiektów w statystyce regionalnej, Wiadomości Statystyczne, 4, 11–25.
 • Nowak E., (1977), Syntetyczne mierniki plonów w niektórych krajach europejskich, Wiadomości Statystyczne, 10, 19–22.
 • Nowak E., (1982), Badanie zgodności metod konstruowania taksonomicznych mierników rozwoju, Przegląd Statystyczny, 29 (3/4), 455–463.
 • Panek T., (1984), Taksonomiczna modyfikacja dystansowej metody pomiaru poziomu życia ludności, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 262.
 • Pietrzak M. B., (2014), Taksonomiczny miernik rozwoju (TMR) z uwzględnieniem zależności przestrzennych, Przegląd Statystyczny, 59 (2), 181–201.
 • Pluta W., (1976), Taksonomiczna procedura prowadzenia syntetycznych badań porównawczych za pomocą zmodyfikowanej miary rozwoju gospodarczego, Przegląd Statystyczny, 23 (4), 511–518.
 • Strahl D., (1978), Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, Przegląd Statystyczny, 25 (2), 205–215.
 • Strahl D., (2006), Strukturalna miara rozwoju obiektów hierarchicznych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Ekonometria, 16, 11–20.
 • Strahl D., Markowska M., (2008), Klasyfikacja dynamiczno-przestrzenna obiektów hierarchicznych z wykorzystaniem statystyk pozycyjnych, w: Dziechciarz J., (red.), Zastosowania metod ilościowych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Ekonometria, 20, Wrocław, 16–27.
 • Walesiak M., (2011), Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Walesiak M., (2014), Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej, Przegląd Statystyczny, 61 (4), 363–372.
 • Wydymus S., (2013), Rozwój gospodarczy a poziom wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej – analiza taksonomiczna, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 57, 631–645.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0014_0830
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.