PL EN


2019 | specjalny | XIX | 381-390
Article title

GLOSA DO WYROKU NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Z DNIA 14 GRUDNIA 2010 R., SYGN. AKT I OSK 1155/10

Content
Title variants
EN
COMMENTARY JUDGEMENT OF NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY OF 14 DECEMBER 2010; REF. ACT I OSK 1155/10
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsza glosa porusza problematykę formy połączenia spraw przez organ administracji publicznej w toku procedowania. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie określają, w jakiej formie organ ma zdecydować o połączeniu spraw. Autorka podziela pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego, wedle którego przyjąć można, iż dopuszczalne jest, aby organ zrobił to w formie niezaskarżalnego postanowienia, ale takiego obowiązku nie ma. Brak postanowienia o połączeniu spraw wszczętych z wniosków skarżącego nie stanowi więc naruszenia prawa.
EN
This commentary discusses the issue of the form of merging cases by a public administration body in the course of proceedings. The provisions of the Code of Administrative Procedure do not specify in which form is to decide on the combination of cases. The author shares the view of the Naczelny Sąd Administracyjny according to which it can be assumed that the public administration body would do so in the form of an unjustified resolve, but there is no such obligation. Therefore, the lack of a resolve on the combination of cases initiated by the applicant’s claims does not constitute violation of the law.
Year
Volume
Issue
XIX
Pages
381-390
Physical description
Contributors
References
 • Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2009.
 • Knysiak-Molczyk H., Uprawnienia stron w postępowaniu administracyjnym, Kraków 2004.
 • Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Postępowania administracyjne ogólne, Warszawa 2003.
 • Woś T., Knysiak-Molczyk H., Romańska M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2012.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 7 marca 2018 r., sygn. akt III SAB/Wr 37/17, Legalis nr 1761946.
 • Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 15 maja 2018 r., sygn. akt II SAB/Bk 23/18, Legalis nr 1771393.
 • Wyrok NSA z dnia 3 lutego 1999 r., sygn. akt I SA 630/98, Legalis nr 46102.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 7 czerwca 2016 r., sygn. akt IV SA/Gl 1192/15, Legalis nr 1475625.
 • Postanowienie NSA z dnia 23 września 1986 r., sygn. akt IV SAB 13/86, Legalis nr 35934.
 • Wyrok NSA z 29 kwietnia 1993 r., SA/Gd 2261/92, niepubl.
 • Wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2018 r., sygn. akt II OSK 3361/17, Legalis nr 1798360.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0014_1052
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.