PL EN


2020 | 1 | XX | 15-28
Article title

LOCAL GOVERNMENT AND SECURITY – NATIONAL SOLUTIONS BASED ON A DECENTRALIZED UNITARY STATE

Content
Title variants
PL
SAMORZĄD TERYTORIALNY A BEZPIECZEŃSTWO – ROZWIĄZANIA KRAJOWE NA GRUNCIE ZDECENTRALIZOWANEGO PAŃSTWA UNITARNEGO
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article describes the relationship between the organisation of local government in Poland and its competences and responsibilities in the field of ensuring public safety and order to the residents of local communities - municipality, district and province. On the example of selected statutory solutions, it can be stated that at the lowest local government level, the local authority is obliged to a large extent - using or in cooperation with the Police and other institutions independent of the authority - to ensure the safety of residents. It also has basic legal instruments for this. At the provincial and national level, these responsibilities were primarily taken over by the State.
PL
Artykuł opisuje związek pomiędzy organizacją samorządu terytorialnego w Polsce a jego kompetencjami i obowiązkami w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcom wspólnot lokalnych – gminy, powiatu i województwa. Na przykładzie wybranych rozwiązań ustawowych można stwierdzić, że na najniższym szczeblu samorządowym władza lokalna zobowiązana jest w dużym stopniu – przy wykorzystaniu lub we współpracy z Policją i innymi instytucjami od władzy niezależnymi – do dbania o zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa. Ma też ku temu podstawowe instrumenty prawne. Na poziomie wojewódzkim i krajowym obowiązki te przejęło zaś na siebie przede wszystkim Państwo.
Year
Volume
1
Issue
XX
Pages
15-28
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Humanitas, Instytut Nauk Prawnych
References
  • Gul-Rechlewicz V., Samorząd terytorialny Królestwa Niderlandów, [in:] L. Rajca (ed.), Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Warszawa 2010.
  • Machelski P., Europa samorządna. Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej, Toruń 2018.
  • Opaliński B., Rogalski M., Szustakiewicz P., Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2015.
  • Orzeszyna K., Samorząd terytorialny w Republice Francuskiej, [in:] M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (ed.), Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
  • Safjan M., Bosek L. (ed.), Konstytucja RP,tom I, Warszawa 2016, Nb.30 (commentary to Art. 15).
  • Stanik-Filipowska K., Samorząd terytorialny w Republice Czeskiej, [in:] M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (ed.), Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
  • Walczuk K., Samorząd terytorialny w Republice Słowackiej, [in:] M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (ed.), Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
  • Wojnicki J., Samorząd terytorialny we Francji, [in:] L. Rajca (ed.), Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0014_1415
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.