PL EN


2020 | 1 | XX | 123-138
Article title

EDUCATIONAL (?) FUNCTION OF INTERNATIONAL LAW.A FEW NOTES BASED ON GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION AND GLOBAL COMPACT ON REFUGEES

Content
Title variants
PL
WYCHOWAWCZA (?) FUNKCJA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO. KILKA UWAG NA KANWIE GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION ORAZ GLOBAL COMPACT ON REFUGEES
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article is devoted to the role that public international law can play in confronting the global problem of the migration and refugee crisis. The purpose of the paper is to bring closer the genesis, procedure of adoption and material substrate of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration and the Global Compact on Refugees, approved at the UN forum in 2018, and then to try to answer the question whether it is possible to discuss the educational function of the public international law taking into consideration the specificity of the order. And if so, what exactly would it consist of in the case of international migration law? For the purposes of the above, the issue of the functions of law was also presented (although only in an outline) from the theoretical perspective, with the emphasis on the specificity of the educational function of law in comparison with the others.
PL
Artykuł poświęcony został roli, jaką odegrać może prawo międzynarodowe publiczne w zmierzeniu się z globalnym problemem kryzysu migracyjno-uchodźczego. Celem artykułu jest przybliżenie genezy, procedury przyjęcia oraz materialnego substratu zatwierdzonych w 2018 roku na forum ONZ Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration oraz Global Compact on Refugees, by następnie na tej podstawie spróbować udzielić odpowiedzi na pytanie: czy w przypadku tak specyficznego w swej istocie porządku, jakim jest prawo międzynarodowe publiczne, można w ogóle mówić o jego wychowawczej funkcji? A jeśli tak, to na czym konkretnie w międzynarodowym prawie migracyjnym miałaby ona polegać? Na potrzeby powyższego wywodu ukazano również (choć jedynie w zarysie) zagadnienie funkcji prawa z perspektywy teoretycznej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcji wychowawczej na tle pozostałych.
Year
Volume
1
Issue
XX
Pages
123-138
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk Prawnych
References
 • Bloom T., When Migration Policy Isn’t about Migration: Considerations for Implementation of the Global Compact for Migration, “Ethics & International Affairs” 2019, 33, No. 4.
 • Bogucka I., Funkcje prawa. Analiza pojęcia, Kraków 2000.
 • Borucka-Arctowa M., Społeczne poglądy na funkcje prawa, Wrocław 1981.
 • Bring global migration compact ‘to life’, urges UN chief, 18 December 2019, UN News, Migrants and refugees.
 • Convention relating to the Status of Refugees, Geneva, 28 July 1951, United Nations, Treaty Series , Vol. 189, p. 137. Journal of Laws 1991 No. 119, item 515.
 • Ferris E.G., Donato K.M., Refugees,Migration and Global Governance: Negotiating the Global Compacts, Routledge 2020.
 • Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, Intergovernmental Conference, Marrakech, Morocco, 10 and 11 December 2018, A/CONF.231/3.
 • Global Refugee Forum ends with hundreds of pledges, UN News, 18 December 2019, Migrants and Refugees.
 • Hafner-Burton E.M., Sticks and Stones: Naming and Shaming the Human Rights Enforcement Problem, “International Organization”, Vol. 62, No. 4 (Fall, 2008).
 • Hennebry J.L.,Petrozziello A.J., Closing the Gap? Gender and the Global Compacts for Migration and Refugee, “International Migration”, IOM, Vol. 57, Issue 6, December 2019.
 • In safety and dignity: addressing large movements of refugees and migrants: report of the Secretary-General, 21 April 2016, A/70/59.
 • Kalisz A., Prokop-Perzyńska E., Podstawy prawoznawstwa w schematach i tabelach, Sosnowiec 2009.
 • Konwencja ONZ o ochronie praw pracowników migrujących i członków ich rodzin z 1990 r., United Nations, Treaty Series, vol. 2220, p. 3; Doc. A/RES/45/158.
 • Korybski A., Grzonka L., Wiedza o państwie i prawie. Zarys wykładu, Warszawa 2014.
 • Korybski A., Leszczyński L., Pieniążek A., Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2007.
 • Kowalski M., Bezpiecznie i godnie – uwagi dotyczące raportu Sekretarza Generalnego ONZ z 2016 r. na temat kryzysu migracyjno-uchodźczego [in:] B. Krzan (ed.), Ubiius, ibi remedium. Księga dedykowana pamięci profesora Jana Kolasy, Warszawa 2016.
 • Making migration work for all, Report of the Secretary-General, 12 December 2017, A/72/643.
 • McAdam J., The Global Compacts on Refugees and Migration. A New Era for International Protection?, “International Journal of Refugee Law”, Vol. 30, Issue 4, December 2018.
 • Petrażycki L., O nauce, prawie i moralności: pisma wybrane, Warszawa 1985.
 • Półtorak M., Deklaracja nowojorska jako (kolejny) krok ku Global Compacts? Prawo międzynarodowe wobec kryzysu migracyjno-uchodźczego, [in:] Prawo międzynarodowe: idee a rzeczywistość, Warszawa 2018.
 • Półtorak M., Kalisz A., Kwoty w europejskich systemach wyborczych jako wyraz zasady równości a funkcje prawa, „De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki” 2010, Vol. VIII.
 • Report of the United Nations High Commissioner for Refugees, Part II, Global compact on refugees, A/73/12 (Part II)*, New York 2018.
 • Skąpska G., Społeczne podłoże postaw wobec prawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.
 • Statement by Louise Arbour, Special Representative of the Secretary-General for International Migration, Closing remarks at GCM, 11 December 2018, Marrakesh.
 • Taebi B., Safari A., On Effectiveness and Legitimacy of ‘Shaming’ as a Strategy for Combatting Climate Change, Sci Eng Ethics 23, 1289–1306 (2017), doi:10.1007/s11948-017-9909-z.
 • Thirlways H., The Sources of International Law, Oxford 2014.
 • Volker Türk in Charlotte Alfred, ‘UN Official: Refugee Compact Will Meet Fear and Ignorance with Facts’, Refugees Deeply, 1 March 2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0014_1430
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.