PL EN


2017 | 15 | 123-142
Article title

„PODRÓŻNIK WĘDRUJĄCY DO ŹRÓDEŁ”. WYBRANE WĄTKI W TWÓRCZOŚCI ZBIGNIEWA HERBERTA W KONTEKŚCIE MYŚLI PRESOKRATYKÓW

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
„A TRAVELLER COMING TO THE SOURCES”. SELECTED THEMES IN HERBERT'S WORK IN THE CONTEXT OF PRESOCRATIC THOUGHT
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Issue
15
Pages
123-142
Physical description
Contributors
author
 • Akademia Ignatianum Kraków
author
 • Akademia Ignatianum Kraków
References
 • Balbus S., Rozwiązywanie ekfrazy (Prywatna historia interpretacji jednego wiersza Zbigniewa Herberta). W: Kulturowe wizualizacje doświadczenia, red. W. Bolecki,
 • A. Dziadek, Warszawa 2010.
 • Burnet J., Early Greek Philosophy, London 1930.
 • Cieślak-Sokołowski T., Lektury filozoficzne młodego Herberta. Kwerenda archiwalna. W: Wyraz wyłuskany z piersi. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta, red. B. Gau-tier, D. Knysz-Tomaszewska, J.M. Ruszar, M. Zieliński, Lublin 2006.
 • Colli G., Narodziny filozofii, przeł. S. Kasprzysiak, Warszawa – Kraków 1991.
 • Copleston F., Historia filozofii, t. 1, Grecja i Rzym, przeł. H. Bednarek, Warszawa 1998.
 • Filipczuk M., Przed progiem pytania. Inspiracje „postawą religijną” presokratyków
 • w poezji Zbigniewa Herberta, „Konteksty Kultury” 2016, t. 13, z. 2.
 • Filipczuk M., „Trwać niewzruszenie nad ruchem elementów...” Wątki filozofii presokra-tejskiej w poezji Zbigniewa Herberta. W: Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, M. Filipczuk, Kraków 2010.
 • Gorczyńska R, Sztuka empatii. Zbigniew Herbert. W: tejże, Portrety paryskie, Kraków 1999.
 • Havelock E.A., Przedmowa do Platona, przeł. P. Majewski, Warszawa 2007.
 • Herbert Z., Barbarzyńca w ogrodzie, Warszawa 1990.
 • Herbert Z., Dramaty, Wrocław 1997.
 • Herbert Z., Elegia na odejście, Wrocław 1997.
 • Herbert Z., Epilog burzy, Wrocław 1998.
 • Herbert Z., Epilog burzy, „Zeszyty Literackie” 2000, nr 70.
 • Herbert Z., Hermes, pies i gwiazda, Wrocław 1997.
 • Herbert Z., Król mrówek. Prywatna mitologia, Kraków 2001
 • Herbert Z., Labirynt nad morzem, Warszawa 2000.
 • Herbert Z., Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1995.
 • Herbert Z., Napis, Wrocław 1999.
 • Herbert Z., Pan Cogito, Wrocław 1997.
 • Herbert Z., Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, Wrocław 1992.
 • Herbert Z., Rovigo, Wrocław 1992.
 • Herbert Z., Struna światła, Wrocław 1994.
 • Herbert Z., Studium przedmiotu, Wrocław 1997.
 • Herbert Z., Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998, Warszawa 2001.
 • Herbert Z., Elzenberg H., Korespondencja,, red. B. Toruńczyk, Warszawa 2002.
 • Herbert Z., Miłosz Cz. Korespondencja, red. B. Toruńczyk, Warszawa 2006.
 • Herodot, Dzieje, przeł. S. Hammer, t. 1, Warszawa 1959.
 • Jaeger W., Paideia, t. 1, przeł. M. Plezia, Warszawa 1962
 • Jaeger W., Teologia wczesnych filozofów greckich, przeł. J. Wocial, Kraków 2007
 • Kalemba M., Jaskinia filozofów – analiza Herbertowskiej wizji Sokratesa. W: Portret
 • z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje, red. W. Li-gęza, M. Cicha, Lublin 2005.
 • Ligęza W., Sen kamienia, tautologie natury. O kilku motywach w wierszach Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta. W: Dialog i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści, red. J. M. Ruszar, Lublin 2006.
 • Marek Aureliusz, Rozmyślania, przeł. M. Reiter, Kęty 2003.
 • Michnik A., Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd. Z prądem płyną tylko śmiecie (Roz-mowa Adama Michnika ze Zbigniewem Herbertem), „Krytyka” 1981, nr 8.
 • Nietzsche F., Antychryst. Próba krytyki chrześcijaństwa, przeł. L. Staff, Warszawa 1961.
 • Nietzsche F., Co mnie nie zabija, to mnie wzmacnia. Zbiór myśli, Wrocław 1997.
 • Popper K.R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1, przeł. A Chmielewski, War-szawa 1983.
 • Raube S., Gorzki smak sceptycyzmu: Herbert i duch filozofii. W: Herbert i znaki czasu. Colloquia Herbertiana (I), t. 1, red. E. Feliksiak, M. Leś, E. Sidoruk, Białystok 2001.
 • Ruszar J.M., Chrzest ziemi (Herbert, presokratycy i Nietzsche). W: Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje, red. W. Ligęza,
 • M. Cicha, Lublin 2005.
 • Siemaszko P., Zmienność i trwanie. O eseistyce Zbigniewa Herberta, Bydgoszcz 1996.
 • Szymański W. P., Zbigniew Herbert, Ścieżka. W: tegoż, Sam na sam z wierszem. Wiersze i interpretacje, Kraków 2000.
 • Tukidydes, Wojna peloponeska, przeł. K. Kumaniecki, Warszawa 1988.
 • Wróbel S., Zbigniew Herbert: geografia kamienia. W: Pojęcia kiełkujące z rzeczy…
 • Za nami przepaść historii. Ze Zbigniewem Herbertem rozmawia Z. Taranienko, „Argu-menty” 1971, nr 168.
 • Zagajewski A., Jak zmierzyć własny świat?. W: A. Zagajewski, J. Kornhauser, Świat nie przedstawiony, Kraków 1974.
 • Zieliński T., Grecja niepodległa, Warszawa 1997.
 • Zieliński T., Starożytność bajeczna, Warszawa 1937.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-orig-bwmeta1_element_desklight-1b821d2a-9aaf-4397-93d3-d3fd05d230e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.