PL EN


2017 | 15 | 153-166
Article title

BIAŁA BIBUŁA MIĘDZY BŁĘKITAMI. BIBLIJNOŚĆ JAKO WARSTWA WYOBRAŹNI POETYCKIEJ PIOTRA MATYWIECKIEGO

Authors
Ewa
Selected contents from this journal
Title variants
WHITE PAPER BETWEEN BLUENESS: BIBLICAL NATURE AS A STRATUM OF THE POETICAL IMAGINATION OF PIOTR MATYWIECKI
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Issue
15
Pages
153-166
Physical description
Contributors
author
Ewa
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
References
 • Bardski K., Problemy translatoryczne związane z rytmiką biblijnych tekstów poetyckich. W: Potencjał wiersza, red. W. Sadowski, Warszawa 2013.
 • Bieńkowski Z., Rzecz o niegotowości świata, http://portliteracki.pl/przystan/teksty/ rzecz-o-niegotowosci-swiata/ [12.07.2017 r.].
 • Błoński J., Pieśniarz chłopskiego plemienia, [w:] Debiuty poetyckie 1944-1960: wiersze, autointerpretacje, opinie krytyczne, red. J. Kajtoch, J. Skórnicki, Warszawa 1972.
 • Bogalecki P., Szczęśliwe winy teolingwizmu. Polska poezja po roku 1968 w perspektywie postsekularnej, Kraków 2016.
 • Bukowski K., Biblia a literatura polska. Antologia, Warszawa 1984.
 • Kuczyńska-Koschany K., „Все поэты жиды”. Antytotalitarne gesty poetyckie i krea-cyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych, Poznań 2013.
 • Lipszyc A., Czas wiersza. Paul Celan i teologie literackie, Kraków – Budapeszt 2015.
 • Łukasiewicz J., Oko poematu, Wrocław 1991.
 • Matywiecki P., Dwa oddechy. Szkice o tożsamości żydowskiej i chrześcijańskiej, War-szawa 2010.
 • Matywiecki P., Kamień graniczny, Warszawa 1994.
 • Matywiecki P., Koniec Genesis. W: E. Jabés, El, albo ostatnia Księga, przeł. A. Wodnic-ki, Kraków 2007.
 • Matywiecki P., Którędy na zawsze, Kraków 2015.
 • Matywiecki P., Poematy biblijne, Warszawa 1995.
 • Matywiecki P., Świadomość, Mikołów 2015.
 • Matywiecki P., Twarz Tuwima, Warszawa 2007.
 • Matywiecki P., Wiersze, „Midrasz” 2015, nr 5.
 • Matywiecki P., Zdarte okładki (1965-2009), Wrocław 2009.
 • Paul Celan – poezja po Auschwitz jest możliwa, audycja radiowa, http://www.polskieradio.pl/ 8/2843/Artykul/862435,Paul-Celan-poezja-po-Auschwitz-jest-mozliwa [12.07.2017 r.].
 • Scholem G., Kabała i jej symbolika, przeł. R. Wojnakowski, Kraków 1996.
 • Steiner G., Rzeczywiste obecności, przeł. O. Kubińska, Gdańsk 1997.
 • Szczukowski D., Tadeusz Różewicz wobec niewyrażalnego, Kraków 2008.
 • Szybowicz E., Apokryfy w polskiej prozie współczesnej, Poznań 2008.
 • Śliwiński P., Horror poeticus. Szkice. Notatki, Wrocław 2012.
 • Wolski J., Dotykanie wiersza, Rzeszów 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.polindex-article-orig-bwmeta1_element_desklight-3b2707cf-7860-4267-897f-80e1d8a61124
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.