Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 330 | 106-118

Article title

Postrzegane przez młodych polskich konsumentów bariery w transgranicznych zakupach internetowych

Content

Title variants

EN
Barriers in cross-border on-line shopping perceived by Polish young consumers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia wyniki badań własnych nt. postrzegania przez młodych polskich konsumentów transgranicznych zakupów internetowych na tle danych statystycznych dla krajów Unii Europejskiej. Zakupy takie, w obrębie UE, w Chinach czy USA, są dokonywane przez rosnący odsetek młodych nabywców, chociaż większość badanych posiada negatywne opinie i przekonania na ich temat, często wynikające ze stereotypów, a nie własnych doświadczeń. Dostrzegane bariery popytowe (wysoki poziom cen i opłat za obsługę płatności i dostawę, długi czas dostawy oraz bariery językowe, a także przyzwyczajenie do typowych dla rynku polskiego sposobów płatności i dostawy) oddziałują silniej na badanych niż czynniki podażowe (np. geodyskryminacja ze strony sprzedawców).
EN
Paper deals on perceived barriers in cross-border online shopping by young Polish consumers based on own research on the background of relevant comparative statistics for EU countries. Such purchases, within the EU, but also from China or the US, are made by the growing percentage of young buyers, although the majority of respondents have negative opinions and beliefs about them, often emerging from stereotypes rather than their experience. The perceived barriers from demand side have a stronger impact on respondents than supply side factors. Identified demand side barriers are high prices and other fees, including payment and delivery handling, long waiting times for delivery and language barriers, as well as habits from internal market regarding the choice of payment and delivery ways). For supply-side geodiscrimination practices by sellers on delivery and payments is important perceived obstacle.

Year

Volume

330

Pages

106-118

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Katedra Marketingu

References

  • Brynjolfsson E., Smith M.D. (2000), Frictionless Commerce? A Comparison of Internet and Conventional Retailers, "Management Science", No. 46(4), s. 563-585.
  • European Commission (2015), Consumer Attitudes Towards Cross-Border Trade and Consumer Protection, Brussels.
  • European Commission (2016), Mystery Shopping Survey on Territorial Restrictions and Geo-Blocking in the European Digital Single Market. Final Report, Brussels.
  • Eurostat (2017), Zakupy internetowe osób fizycznych: seria danych [isoc_ec_ibuy], http://ec. europa.eu/eurostat/product?mode=view&code=isoc_ec_ibuy (dostęp: 25.02.2017).
  • Gomez-Herrera E., Martens B., Turlea G. (2014), The Drivers and Impediments for Cross-Border E-Commerce in the EU, "Information Economics and Policy", No. 28, s. 83-96.
  • Jaciow M., Wolny R., Stolecka-Makowska A. (2013), E-consumer in Europe: Comparative Analysis of Behaviours, Helion, Gliwice.
  • Kuttner R. (1998), The Net: A Market Too Perfect for Profits. "Business Week", 11 maja, s. 20-21.
  • Otto P. (2016), E-handel: Chiny podbiły polski rynek. AliExpress zmienił układ sił w całym regionie, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/969798,aliexpress-plzmienil- uklad-sil-w-calym-regionie.html (dostęp: 25.03.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-a22f6b06-d83c-408b-93ce-67941eef58b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.