Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1(2) | 130-140

Article title

Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw na rynku artykułów żywnościowych

Content

Title variants

EN
Enterprise Product Innovativeness in the Market for Food Products

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Rynek produktów żywnościowych to miejsce gruntownych przemian, które z jednej strony dostrzegane są w zachowaniach konsumentów odzwierciedlonych przez: wyraźną stabilizację poziomu spożycia wielu podstawowych artykułów, wzrost spożycia nowych kategorii produktów (żywność wygodna czy funkcjonalna) oraz wyraźny trend wzrostu znaczenia jakości spożywanych produktów żywnościowych. Z drugiej strony przemiany uwidoczniły się w innowacyjności produktowej i marketingowej uczestników strony podażowej rynku w formie rozszerzenia i pogłębienia oferty rynkowej adresowanej do różnych grup konsumentów oraz dynamicznego rozwoju różnych form dystrybucji. W rezultacie celem jest nie tylko zaspokojenie bieżących oczekiwań i potrzeb żywnościowych uczestników rynku, ale również poszukiwanie nowych możliwości i perspektyw rozwoju rynku i aktywności jego uczestników.
EN
The market for food products is a place of radical changes, which, on the one hand, can be seen in consumer's behaviour reflected by a clear stabilisation of the level of consumption of many basic articles, growth of consumption of new categories of products (convenient or functional foods) and a clear trend of growth of the importance of quality of food products being consumed. On the other hand, the changes are seen in product and marketing innovativeness of participants of the supply side of the market in the form of extension and deepening of the market offer addressed to various groups of consumers and the dynamic development of various forms of distribution. In result, the objective is not only satisfaction of the current food expectations and needs of the market players but also seek for new opportunities and perspectives of development of the market and activity of its players.

Year

Issue

Pages

130-140

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-6929

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1467b32c-08ae-4078-a2b2-93044f254bc1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.