Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3 | 278-281

Article title

Effectiveness of the canalith repositioning procedure in idiopathic and posttraumatic benign paroxysmal positional vertigo

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

Keywords

References

 • 1. Sloane PD. Dizziness in primary care. Results from the National Ambulatory Medical Care Survey. J Fam Pract 1989; 29(1):33–38.
 • Yardley L, Owen N, Nazareth I, et al. Prevalence and presentation of dizziness in a general practice community sample of working age people. Br J Gen Pract 1998; 48(429): 1131–1135.
 • Prusiński A. Neurologia. In: Latkowski B, Kosiek K, eds. Sygnały alarmowe u chorych i pilne decyzje lekarzy POZ. Warszawa:Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2013: 124–148.
 • Maarsingh OR, Dros J, Schellevis FG, et al. Causes of persistent dizziness in elderly patients in Primary Care. Ann Fam Med 2010; 8(3): 196–205.
 • Colledge NR, Barr-Hamilton RM, Lewis SJ, et al. Evaluation of investigations to diagnose the cause of dizziness in elderly people: a community based controlled study. BMJ 1996; 313(7060): 788–792.
 • Nuti D, Zee D. Positional vertigo and benign paroxysmal positional vertigo. In: Bronstein AM, ed. Oxford textbook of vertigo and imbalance. Oxford: Oxford University Press; 2013: 217–230.
 • Prusiński A. Wprowadzenie: terminologia, klasyfikacja i przyczyny zawrotów głowy. In: Prusiński A, ed. Zawroty głowy.Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2002: 11–22.
 • Brantberg K, Bergenius J. Treatment of anterior benign positional vertigo by canal plugging: a case report. Acta Otolaryngol 2002: 122(1) 28–30.
 • Prusiński A. Geriatryczne aspekty zawrotów i zaburzeń równowagi. In: Prusiński A, ed. Zawroty głowy. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2002: 228–234
 • Parnes LS, Agrawal SK, Atlas J. Diagnosis and management of benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). CMAJ 2003; 169(7): 681–692.
 • Obrębowski A, Wiskirska-Woźnica B, Maciejewska B, et al. Łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy w materiale własnym. Otolar Pol 2006; 60(6): 839–843.
 • Chiarella G, Leopardi G. Benign paroxysmal positional vertigo after dental surgery. Eur Arch Otorhinolaryngol 2008; 265(1):119–122.
 • Gębska M, Wojciechowska A, Rakowiecka M, et al. Rehabilitacja przedsionkowa u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy. Fam Med Prim Care Rev 2014; 16(1): 39–43.
 • Iwasaki S, Yamasoba T. Dizziness and imbalance in the elderly: age-related decline in the Vestibular System. Aging Dis 2014;6(1): 38–47.
 • da Silva CN . Vertiginous symptoms and objective measures of postural balance in elderly people with benign paroxysmal positional vertigo submitted to the Epley maneuver. Int Arch Otorhinolaryngol 2016; 20(1): 61–68.
 • Bujnowska-Fedak MM, Sapilak BJ, Steciwko A. Epidemiologia schorzeń i struktura zachorowań. Fam Med Prim Care Rev 2011;13(2): 135–139.
 • Kubacka-Jasiecka D. Kryzys psychologiczny. In: Kubacka-Jasiecka D, ed. Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych.Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; 2010.
 • Schwarzer R. Stress, resources, and proactive coping. Appl Psychol Int Rev 2001; 50: 400–407.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2b5e30ec-8a1f-4626-90f2-47fb90c4b634
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.