Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(16) | 169-186

Article title

Językowa kreacja rzemiosł i rzemieślników w powieści Wiesława Myśliwskiego Ostatnie rozdanie

Content

Title variants

EN
Linguistic creation of crafts and craftsmen in Wiesław Myśliwski’s novel Ostatnie rozdanie

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article attempts to analyse and evaluate the linguistic creation of the craftsmen world with special consideration to the craft terms and vocabulary present in Wiesław Myśliwski’s novel Ostatnie rozdanie. In order to create the world of crafts, the author uses crafts general vocabulary as well as terminology characteristic of sewing, shoemaking and carpentry. The analysis of the examined vocabulary points to the richness and functionality of the terminology used, which served the writer in recreating with utmost precision the world of crafts (customs, tools they used, materials and craft products). By using craft terminology W. Myśliwski pictures the process of disappearance of traditional crafts in the times of Polish People’s Republic and simultaneously points out the reasons which led to the rebirth of craft community today.

Keywords

Year

Issue

Pages

169-186

Physical description

Contributors

 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

References

 • Adamczyk Z. J., Pisarz osobny, [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego (w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin pisarza), red. J. Pacławski, Kielce 2007.
 • Adamiec-Czubaj B., Perseweracja wątków i motywów w powieściach Wiesława Myśliwskiego, [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego (w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin pisarza), red. J. Pacławski, Kielce 2007.
 • Czapliński P., O twórczości Wiesława Myśliwskiego, [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego. W osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Pacławski i A. Dąbrowska, Kielce 2012.
 • Franczak J., Traktat o niestałości, „Magazyn Literacki” 2013, nr 7-8, s. 2-3, dodatek do „Tygodnika Powszechnego” 2013, nr 38.
 • Gajda S., Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon?, Opole 1990.
 • Galant J., Gest zamknięcia. „Kamień na kamieniu” Wiesława Myśliwskiego w perspektywie epickiej, [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego (w siedemdziesiątą rocznicę urodzin pisarza), red. Jan Pacławski, Kielce 2001.
 • Illg J., Wiesław Myśliwski, „Gazeta Wyborcza” 28 sierpnia 2014, s. 18.
 • Jackiewicz W., Kobielska E., Krawiectwo damskie lekkie, Warszawa 1964.
 • Kaniewska B., Doświadczanie słowa w prozie Wiesława Myśliwskiego, [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego (w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin pisarza), red. J. Pacławski, Kielce 2007.
 • Kaniewska B., Literatura i pamięć, [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego (w siedemdziesiątą rocznicę urodzin pisarza), red. J. Pacławski, Kielce 2001.
 • Kaniewska B., Proza antynomii, [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego. W osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Pacławski i A. Dąbrowski, Kielce 2012.. Kaniewska B., Wiesław Myśliwski, Poznań 1995.
 • Kolista przestrzeń pamięci. Z W. Myśliwskim, laureatem Nagrody Nike rozmawia A. Franaszek, „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 44, s. 1.
 • Kopeć Z., Koło świata czułymi oczy zakreślone, [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego (w siedemdziesiątą rocznicę urodzin pisarza), red. J. Pacławski, Kielce 2001.
 • Lewko M., Świat wewnętrzny bohaterów chłopskich w dramaturgii Wiesława Myśliwskiego, [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego (w siedemdziesiątą rocznicę urodzin pisarza), red. J. Pacławski, Kielce 2001.
 • Laskowski R., hasło: Słownictwo fachowe, [w:] Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1991, s. 313.
 • Myśliwski W., Ostatnie rozdanie, Kraków 2013.
 • Pacławski J., Czas i przestrzeń w powieściach Wiesława Myśliwskiego, [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego (w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin pisarza), red. J. Pacławski, Kielce 2007.
 • Skorupska-Raczyńska E., Frazeologizmy z komponentem złoto (złoty), srebro (srebrny) w polszczyźnie ogólnej, [w:] Studia językoznawcze, t. 3, Szczecin 2004.
 • Skorupska-Raczyńska E., Progresywne zapożyczenia pochodzenia łacińskiego w polszczyźnie XIX wieku, Gorzów Wielkopolski 2000.
 • Wiegandt E., Twórczość Wiesława Myśliwskiego wobec literatury ojczyzn prywatnych, [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego (w siedemdziesiątą rocznicę urodzin pisarza), red. J. Pacławski, Kielce 2001.
 • Żyło się pod niebem bardziej. Z pisarzem Wiesławem Myśliwskim rozmawia Donata Subbotko, „Gazeta Wyborcza”, 5-6 października 2013.
 • Anusiewicz J., Skawiński J., Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa-Wrocław 2000.
 • Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Warszawa 1900-1927.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1-4, red. S. Dubisz, Warszawa 2006.
 • Żurawska-Chaszczewska J., Słownik rzemiosł skórzanych, Gorzów Wielkopolski 2012.
 • http://life.forbes.pl/szycie-na-miare-bespoke-i-made-to-measure,artykuly, 156148,1,1.html.
 • http://www.szarmant.pl/szycie-na-miare.
 • http://wyborcza.pl/nekrologi/1,101499,7700238,O_Janie_Oderfeldzie__co_200_lat_ przepracowal.html?as=2.
 • http://life.forbes.pl/artykuly/sekcje/Styl/milion-za-krawca,27769,1.
 • http://life.forbes.pl/garnitur-na-lato-elegancki-wyglad-w-letni-upal,artykuly, 156172,1,1.html
 • http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,75275,3725111.html.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2b6f836f-c56a-4d9f-8ce3-69fdc7df50f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.