Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(16) | 63-76

Article title

Kto jest kim w domu zakonnym? O sposobach nominacji na przykładzie Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej

Content

Title variants

EN
Who is who at the religious house? The methods of nomination on the example of the Sisters of Divine Providence

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Article relates to methods of nomination of the members of the community, which is the Congregation of Sisters of Divine Providence. It presents the Polish names of the positions occupied by the sisters and their functions. Formal analysis of words and word groups naming members of this religious family revealed that the majority of female names listed in the analysed documents has been derived from the proper male noun using the suffix -ka (sekretarka – secretary, ekonomka – treasurer, aspirantka – aspirant, kandydatka – candidate, postulantka – postulant, nowicjuszka – novice, juniorystka – junior, profeska – professed). The oldest word referring to the nun, already functioning in old Polish, is siostra (sister).

Year

Issue

Pages

63-76

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Czym się różni zakon od zgromadzenia? http://kosciol.wiara.pl/doc/495216.Czym sie-rozni-zakon-od-zgromadzenia.
 • Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, red. R.a Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, wyd. 2, Warszawa 1998.
 • Grzegorczykowa R., Jak rozumieć kreatywny charakter języka?, [w:] Kreowanie świata w tekstach, red. A. M. Lewicki, R. Tokarski, Lublin 1995, s. 13-24.
 • Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, wyd. 3 popr., Warszawa 2002.
 • Janowska A., O swoistości derywacji na tle innych sposobów nominacji, http://www.sjikp.us.edu.pl/pliki/ksiazki/aleksandra_janowska.pdf.
 • Linde S. B., Słownik języka polskiego, t. 1-6, Warszawa 1807-1814: http://kpbc.umk.pl/publication/8173 [dostęp: 8.03.2016].
 • Łoziński B., Leksykon zakonów w Polsce. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, Warszawa 2002.
 • Rada Języka Polskiego, Forma żeńska rzeczownika „marynarz”, http://www.rjp. pan.pl/index.php?option=com_content&id=1046:forma-eska-rzeczownikaqmarynarzq& Itemid=58.
 • Słownik języka polskiego, t. 1-8, red. J. Karłowicz, A. Kryński i W. Niedźwiedzki, Warszawa 1900-1927, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=254.
 • Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku, Kraków 1996, http://xvii-wiek.ijp-pan.krakow.pl/pan_klient/index.php.
 • Słownik polszczyzny XVI w., red. M. R. Mayenowa, F. Pepłowski (t. 1-34), K. Mrowcewicz, P. Potoniec (od t. 35, do hasła ROWNY), Wrocław 1966-1994, Warszawa 1995, http://kpbc.umk.pl/publication/17781.
 • Słownik staropolski, t. 1-11, red. S. Urbańczyk, t. 1-11, Kraków 1953-2002, http://www.rcin.org.pl/publication/39990.
 • Sztajer S., Język a konstytuowanie świata religijnego, Poznań 2009.
 • Termińska K., Lingwistyka i jej błyskotki, świecidełka, cacka, czyli metafory poznawcze lingwistyki, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, Poznań 2001, t. 6, red. Z. Krążyńska i Z. Zagórski, s. 45-54.
 • Tokarski R., Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej, Lublin 2014.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego PWN 2.0, red. S. Dubisz i E. Sobol, Warszawa 2006.
 • Waszakowa K., Kategorie słowotwórcze z perspektywy semantyki kognitywnej, [w:] Językowa kategoryzacja świata, red. R. Grzegorczykowa i A. Pajdzińska, Lublin 1996, s. 283-295.
 • Wojtaszek s. P. M., Nasza historia, Zielona Góra 2016.
 • Wytrwał T., Przełożony, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 16, red. E. Gigilewicza, Lublin 2012s. 641.
 • Ziemann E., Nowicjat, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 14, red. E. Gigilewicz, Lublin 2010, s. 52-53.
 • Zubert B., Juniorat [w:] Encyklopedia katolicka, t. 8, red. B. Migut, Lublin 2000, s. 258

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-333523ed-d0fa-4eb9-b87c-b2bf86996f34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.