Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 15 | 3 | 91-116

Article title

Rozpoznanie sytuacji matek małych dzieci w temacie depresji poporodowej i zaburzeń nastroju

Content

Title variants

EN
Situation analysis of young children’s mothers in the subject of postpartum depression and mood disorders

Languages of publication

Abstracts

PL
W niniejszym artykule przedstawiono problematykę związaną z depresją poporodową i innymi zaburzeniami nastroju okresu poporodowego. Scharakteryzowano rodzaje zmian emocjonalnych po porodzie, takich jak: przygnębienie poporodowe, depresja poporodowa, psychoza poporodowa i hipomania poporodowa. Przedstawiono również czynniki ryzyka wystąpienia depresji poporodowej oraz wpływ depresji matki na rozwój dziecka oraz prawdopodobieństwo krzywdzenia. Opisano także wyniki badania matek małych dzieci dotyczące ich sytuacji w kontekście depresji poporodowej. Zwrócono uwagę na ważne elementy w profilaktyce zaburzeń depresyjnych po porodzie.
EN
This article presents problems associated with postpartum depression and other mood disorders in postpartum period. Kinds of emotional changes after birth, such as: postpartum blues, postpartum depression, postpartum psychosis and postpartum hypomania has been characterized. Risk factors for postpartum depression were also presented and the impact of maternal depression on child development and the likelihood of abuse. The article presents also the results of survey of mothers of young children on their situation in the context of postpartum depression. Important elements in the prevention of depressive disorders after birth was highlighted.

Year

Volume

15

Issue

3

Pages

91-116

Physical description

Contributors

 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Centrum Medyczne „Żelazna”
 • Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny MaterPater

References

 • Beck, Ch. T. (2001). Predictors of postpartum depression. An update Nurs Res, 50(5), 275–285.
 • Bielawska-Batorowicz, E. (2005). Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice: „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe. 221–242.
 • Chmarzyńska-Golińska, J. (2008). Aspekty wczesnej relacji pomiędzy matką i dzieckiem. Pobrano z: http://joannachmarzynska.com/artykuly/8-artykuly/3-aspekty-wczesnej-relacji-pomiedzy-matka-i-dzieckiem.
 • Chrzan-Dętkoś, M., Dyduch-Maroszek, A., Humięcka, A., Karasiewicz, K. (2012). Uwarunkowania i konsekwencje depresji poporodowej. Psychoterapia, 161(2), 55–63.
 • Czabała, Cz. (2005). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Dennis, C-L., Hodnett, E., Kenton, L., Weston, J., Zupancic, J., Stewart, D. E., Kiss, A. (2009). A Kiss Effect of peer support on prevention of postnatal depression among high risk women: multisite randomised controlled trial. BMJ, 338,a3064.
 • Dudek, D., Siwek, M., Zięba, A. i wsp. (2002). Depresja poporodowa. Przegląd Lekarski, 59(11), 919–923.
 • Goodman, J. (2004). Paternal postpartum depression, its relationship to maternal postpartum depression, and implications for family health. J Adv Nurs, 45(1), 26–35.
 • GUS (2016). Stan zdrowia ludności Polski w 2014. Pobrano z: http://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/zdrowie/.
 • Holden, J. M., Sagovsky, R., Cox, J. L. (1989). Counselling in general practice setting: controlled study of health visitors intervention in treatment of postnatal depression. British Medical Journal, 298(6668), 223–226.
 • Izdebska, A., Lewandowska, K. (2012). Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci. Dziecko Krzywdzone,. Teoria, badania, praktyka, 11(2) (39), 116–132.
 • Jaeschke, R., Siwek, M., Dudek, D. (2012). Poporodowe zaburzenia nastroju – update 2012. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 7(3), 113–121.
 • Jameson, P. B. (1997). Mother – Toddler Interaction Patterns Associated with Maternal Depression. Development of Psychopathology, 9(3), 537–550.
 • Kacperczyk, A. (2006). Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kaźmierczak, M., Gebuza, G., Gierszewska, M. (2010). Zaburzenia emocjonalne okresu poporodowego. Problemy Pielęgniarstwa, 18,(4), 503–511.
 • Kornas-Biela, D. (2002). Wokół początku życia ludzkiego. Warszawa: PAX.
 • Kornas-Biela, D. (2003). Psychodynamiczny nurt w psychologii prenatalnej: wybrane problemy z obszaru prokreacji. Przegląd Psychologiczny, 46(2), 179–196.
 • Kosińska-Kaczyńska, K., Horosz, E., Wielgoś, M., Szymusik, I. (2008). Affective disorders in the first week after delivery: prevalence and risk factors. Ginekologia Polska, 79(3), 182–185.
 • Kossakowska-Petrycka, K., Walęcka-Matyja, K. (2007). Psychologiczne uwarunkowania wystąpienia depresji poporodowej u kobiet w ciąży o przebiegu prawidłowym i ciąży wysokiego ryzyka. Ginekologia Polska, 78(7), 544–548.
 • Kostrzewski, L., Miączyński, P. (2015). Ojcowie nie idą na urlopy. Dramatyczne dane. Gazeta Wyborcza. Pobrano z: http://wyborcza.pl/1,155287,18537385,ojcowienie-ida-na-urlopy-dramatyczne-dane.html.
 • Koszewska, I. (2010). O depresji w ciąży i po porodzie. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Łuszczyńska, A., (2004). Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczają? Gdańsk: GWP.
 • Maliszewska, K., Preis, K. (2014). Terapia depresji poporodowej – aktualny stan wiedzy. Ann. Acad. Med., 44, 105–111.
 • Małus, A., Szyluk, J., Galińska-Skok, B., Konarzewska B. (2016). Występowanie depresji poporodowej a jakość relacji w związku. Psychiatria Polska., 50(6), 1135–1146. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/61569.
 • Meyer, R. (2003). Psychopatologia. Jeden przypadek – wiele teorii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Ministerstwo Zdrowia (2017). Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016–2020. Pobrano z: http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/wykaz-programow/program-zapobiegania-depresji-wpolsce-na-lata-2016-2020/.
 • Moskalewicz, J., Kiejna, A., Wojtyniak, B. (2015). Kondycja Psychiczna mieszkańców Polski. Raport z badań „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej EZOP – Polska”. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Pużyński, S., Wciórka, J. (2000). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Kraków - Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”.
 • Seligman, M. E. P., Rosenhan, D. L., Walker E. F. (2003). Psychopatologia. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Sharma, V., Khan, M. (2010). Identification of bipolar disorder in women with postpartum depression. Bipolar Disord, 12, 335–340.
 • Siwek, M., Dudek, D. (2003). Depresja poporodowa. Czynniki ryzyka, wykrywanie. W: J. Meder (red.), Problemy zdrowia psychicznego kobiet (s. 65–74). Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.
 • Steuden, S., Szymona, K. (2003). Psychologiczne aspekty macierzyństwa i ojcostwa w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. W: J. Meder (red.), Problemy zdrowia psychicznego kobiet (s. 109–121). Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.
 • Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, (2001). Tuszyńska-Bogucka, W., Nawra, K. (2014). Paternal postnatal depression. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2, 61–69.
 • Wszołek, K., (2014). Identyfikowanie czynników mogących mieć wpływ na stan emocjonalny położnic. Rozprawa doktorska. Poznań: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego.
 • ZUS (2015). Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3c2bdbc0-9d42-4e3d-a1bc-5f26b3ef98c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.