Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2/2016 (22), cz.2 | 237-248

Article title

Wykorzystanie portali randkowych do nawiązywania relacji społecznych

Content

Title variants

EN
The use of online dating sites to establish social relations

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Rozwój technologii informatycznych i przeniesienie dużej części życia do rzeczywistości wirtualnej spowodowały popularyzację wykorzystania portali społecznościowych do nawiązywania m.in. relacji biznesowych, towarzyskich i związanych z hobby. Brakuje jednak badań naukowych skupionych na analizie portali i aplikacji wykorzystywanych przez dorosłych w ramach poszukiwania wirtualnych znajomości poprzez portale randkowe i inne serwisy internetowe tej klasy. Niniejsze badanie ma na celu analizę wykorzystania portali społecznościowych i randkowych do nawiązywania specyficznych relacji związanych ze strefą prywatną. Badani zostali wyłonieni spośród grupy studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Badania potwierdziły zmianę w podejściu do nawiązywania znajomości z wykorzystaniem portali społecznościowych oraz portali i aplikacji randkowych.
EN
Popularity of information technologies and transfer of big part of personal life to virtual reality enabled more frequent use of social networks to establish relationship including business, social and related to hobbies. There can be noticed lack of research focused on the analysis of portals and applications used by adults within the framework of the search for knowledge through virtual dating sites and other Internet services of this class. Goal of presented research is to analyse the use of social network and dating applications to establish relationship specific for personal sphere of life. Research group was identified from within students of Warsaw University. Research proved change in approach to dating portals and applications from the perspective of establishing new relationship.

Year

Pages

237-248

Physical description

Dates

published
2016-12-12

Contributors

author
 • Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski.
 • Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

References

 • Chmielarz, W. i Szumski, O. (2016b). Effects and impact of playing computer gamers on gamers. W: Communication, Management and Information Technology (s. 87–96). London: CRC Press Taylor&Francis.
 • Chmielarz, W. i Szumski, O. (2016a). Analiza wykorzystania gier komputerowych. W: Mobilne aspekty technologii informacyjnych (rozdz. 2.3, s. 65–80). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Duggan, M. i Smith, A. (2014). Social media update 2013. Pozyskano z: http://pewinternet.org/Reports/2013/Social-Media-Update.aspx.
 • Finkel, E.J., Eastwick, P.W., Karney, B.R., Reis, H.T. i Sprecher, S. (2012). Online dating: A critical analysis from the perspective of psychological science. Psychological Science in the Public Interest, 13, 3–66. http://dx.doi.org/10.1177/1529100612436522.
 • Gatter, K. i Hodkinson, K. (2016). On the differences between Tinder versus online dating agencies: Questioning a myth. An exploratory study. Pozyskano z: https://www.researchgate.net/publication/299859003.
 • Greenwood, S., Perrin, A. i Duggan, M. (2016) Facebook usage and engagement is on the rise, while adoption of other platforms holds steady. Pozyskano z: http://www.pewinternet.org/2016/11/11/socialmedia-update-2016/.
 • Internet World Stats (2016). Ilość użytkowników Internetu. Pozyskano z: http://www.internetworldstats.com/stats.htm.
 • Ritzer, G.F. (2014). The McDonaldization of Society, wyd. 8. Sage.
 • SingleboersenVergleich (2014). On the online dating market in Austria. Pozyskano z: http://www.singleboersenvergleich.at/presse/online-dating.marktstudieoesterreich-2013-2014.pdf.
 • Słownik języka polskiego PWN (2016). Serwis społecznościowy. Pozyskano z: http://sjp.pwn.pl/sjp/serwis-spolecznosciowy;5579205.html.
 • Smith, A. i Anderson, M. (2016). 5 facts about online dating. Pozyskano z: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/02/29/5-facts-about-online-dating.
 • Szumski, O. (2008). Kulturalne uwarunkowania zawartości portali Web 2.0. W: J. Kisielnicki (red.),
 • Inform@tyka dla przyszłości (s. 300–310). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe WZ UW.
 • Thompson, W.E. i Hickey, J.V. (2010). Society in Focus: An Introduction to Sociology.
 • Wesley, D. (2010). A Business of Love: Online Dating by The Numbers. Pozyskano z: https://www.creditloan.com/blog/a-business-of-love-online-datingby-the-numbers/.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1733-9758

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3d79e030-fd9b-4f59-b8cd-4c56aa43151b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.