Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 67-80

Article title

Utrwalanie pamięci o Powstaniu Warszawskim w świadomości młodego pokolenia. Strategie językowe w tekstach piosenek hip-hopowych

Authors

Content

Title variants

EN
Reinforcing the Memory of the Warsaw Uprising in the Young Minds. Text Strategies in Hip-Hop Lyrics

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest obraz Powstania Warszawskiego, który został utrwalony w tekstach piosenek hip-hopowych, pochodzących z nurtu tzw. rapu patriotycznego. Przeprowadzona analiza miała na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie o strategie językowe, jakimi posługują się twórcy tego typu tekstów, aby utrwalić pamięć o tamtych wydarzeniach historycznych w świadomości współczesnej młodzieży – uczestników kultury hip-hopowej.
EN
The subject matter of this article is the image of the Warsaw Uprising which has been preserved in hip-hop lyrics from the so-called ‘patriotic rap’ trend. The purpose of the analysis was to identify linguistic strategies used by the authors of such lyrics to preserve the memory of historical events in the minds of contemporary youth who are members of the hip-hop culture.

Contributors

References

 • Bernasiewicz, Łukasz (2009): Młodzież i popkultura. Dyskursy światopoglądowe. Recepcja i odbiór. Katowice.
 • Burdzik, Tomasz (2012): Przestrzeń jako składnik tożsamości w świecie globalizacji. W: Kultura- historia-Globalizacja 11, s. 13-27.
 • Cybal-Michalska, Anna (2012): Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym. Kraków.
 • Czachur, Waldemar (2011): Dyskursywny obraz świata. Kilka refleksji. W: Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs 4/2011, s. 79-97.
 • Gubała, Joanna (2012): Zróżnicowanie podejść badawczych w dziedzinie socjologicznych badań pamięci zbiorowej – wyższość badań jakościowych nad ilościowymi? Palimpsest 2, s. 130-143.
 • Klein, Lee K. (2003): O pojawieniu się pamięci w dyskursie historycznym. W: Konteksty 3-4, s. 42-56.
 • Kostro, Monika/ Wróblewska-Pawlak, Krystyna (2011): Między kurtuazją a deprecjacją. Formy adresatywne jako środek retoryczny w polemicznym dyskursie politycznym. W: Forum Artis Rhetoricae 3, s. 37-57.
 • Lalewicz, Janusz (1983): Retoryka kategorii osobowych. W: Dobrzyńska, Teresa/ Janus, Elżbieta (red.): Tekst i zdanie. Wrocław, s. 267-280.
 • Łukaszewski, Bartosz (2013): Surgepolonia.pl: http://blog.surgepolonia.pl/2013/10/hip-hop-moje
 • Piekarska-Duraj, Łucja (2005): Opowieść o świecie, który jest naprawdę. Subkultura hip-hopu. W: Autoportret 01, s. 20-23.
 • Puzynina, Jadwiga (1992): Język wartości. Warszawa.
 • Saryusz-Wolska, Magdalena (red.) (2009): Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Kraków.
 • Sawicki, Krzysztof (2013): Młodzieżowa kultura hip-hop jako tekst wielokulturowy. W: Ars Inter Culturas 2, s. 95-104.
 • Sobczak, Paweł (2012): Tekst piosenki jako dzieło literackie – dzieło literackie jako tekst piosenki. Zarys problematyki, przykłady realizacji. W: Folia Literaria Polonica 2(16), s. 127-139.
 • Warchala, Jacek/ Skudrzyk, Aldona (2010): Kultura piśmienności młodego pokolenia. Katowice.
 • Wojtak, Maria (2011): O relacjach dyskursu, stylu, gatunku i tekstu. W: Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs 4, s. 69-78.
 • Ziembińska-Witek, Anna (2011): Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu. Lublin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7421fa64-c9fc-4ce2-af78-112c95ab8acc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.