Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(16) | 79-96

Article title

O roli wyobraźni i wpływie poetyk II awangardy na kształt języka poetyckiej wypowiedzi Tadeusza Gajcego

Authors

Content

Title variants

EN
About the role of imagination and the impact poetyk II avant-garde on the shape of the language of poetic expression of Tadeusz Gajcego

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Tadeusz Gajcy – like enjoying today a world acclaimed Artur Rimbuad – belongs to the Group of poets of the symbol and the imagination. The author of the child his creative practice was so thinking the image, metaphor. When applying on the basis of articles literary and creative practice of the author to the child, you can be tempted to declare that the poet has set the imagination a specific role in the formation of aesthetic sensitivity and moral. Concepts such as love, patriotism, friendship, birth-place, a sense of community the fate bestowed the deep personal dimension. In addition, drawing inspiration and continuing to some extent political program II avant-garde, creative practice finally managed to break the well-established by the circle of these poets Convention. Happening the crash, destroyed world around him trying to defy a timeless harmony (and ethical). Created the master poet soldier calculates the direction of the shots of human suffering, love and death, by reference to the symbolism associated with the concept of the cross and martyrdom of the dependence of the current in the video poem Spectrum katastrofizmem, focused on shaping the ethical standard, which was to meet the challenges of the time, specify your relationship to the occupation of reality.

Year

Issue

Pages

79-96

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • ---
 • Bachelard G., Wyobraźnia poetycka, Warszawa 1975.
 • Bartelski L. M., Genealogia ocalonych, Szkice o latach 1939-1944, Kraków-Wrocław 1985.
 • Bereś S., Uwięziony w śmierci. O twórczości Tadeusza Gajcego, Warszawa 1992.
 • Błoński J., Teoria dramatu poetyckiego Gastona Bachelarda, „Pamiętnik Literacki”
 • 1962, nr 1 (53).
 • Czechowicz J., Przez kresy, Kraków 1994.
 • Fiut A., „Odra” 1997, nr 12.
 • Herbert Z., Wiersze zebrane, Kraków 2008.
 • Łukasiewicz J., Oko poematu, Wrocław 1991.
 • Maj B., Biały chłopiec, Kraków 1992.
 • Gajcy T., Pisma, Kraków 1980.
 • Gronczewska G. Od potomnego, [w:] T. Gajcy, Do potomnego, Warszawa 1992.
 • Karwowska M., Antropologia wyobraźni twórczej w badaniach literackich. Świat wyobrażony Brunona Schulza, Łódź 2015.
 • Kossowski D., Baudelaire i Rimbaud poeci przełomu, Warszawa 1988.
 • Mikołajczak M., W cieniu heksametru. Interpretacje wierszy Z. Herberta, Zielona Góra 2004.
 • Miłosz Cz., Wiersze, t. 1, Kraków–Warszawa 1995.
 • Poezja polska okresu międzywojennego, Wrocław 1987
 • Stabro S., Chwila bez imienia, Chotomów 1992.
 • Wyka M., Autorzy naszych lektur, Warszawa 1987.
 • W gałązce dymu, w ognia blasku. Wspomnienia o Wacławie Bojarskim, Tadeuszu Gajcym, Onufrym Bronisławie Kopczyńskim, Wojciechu Menclu, Zdzisławie
 • Stroińskim, Andrzeju Trzebińskim, zebr. i oprac. J. Szczypka, Warszawa 1977.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7c2c3f86-2f26-4162-9486-6e8cede0269c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.