Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 18 | 4 | 25-38

Article title

Sport tourism: a growth market considered from a cultural perspective

Content

Title variants

PL
Turystyka sportowa: rozwojowy rynek w perspektywie kulturowej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background. The subject matter has been presented from the perspective of the sciences of sport tourism, cultural tourism and heritology. Problem and aim. The aim of the article is to present contemporary correlations between cultural heritage, sport and tourism. It also wants to demonstrate the tourist potential of cultural heritage in Poland and worldwide by means of suitable examples. Method. We applied the source analysis method and the observation method which enabled us to show the socio-cultural potential of the sport tourism forms which allow to learn about cultural heritage. We used in the article the general typology of cultural tourism resources coined by Wil Munsters [1996]. Results and conclusions. As a result of the research, the authors conclude that the research on sport heritage in the light of tourism is still an undiscovered academic terrain. The development of tourism related to sport heritage is also insufficient, given the potential of this market. Poland should follow other countries’ footsteps, as this form of travelling abroad has been growing dynamically (which finds its reflection in the article as well).
PL
Perspektywa. Podjęte zagadnienie zostało przedstawione z perspektywy nauk o turystyce sportowej, turystyce kulturowej oraz heritologii. Problem i cel. Celem artykułu jest ukazanie współczesnych powiązań i zależności pomiędzy dziedzictwem kulturowym, sportem oraz turystyką, a także zaprezentowanie na wybranych przykładach potencjału turystycznego dziedzictwa kulturowego sportu w Polsce na tle tendencji światowych. Metoda. W artykule zastosowano metodę analizy piśmiennictwa oraz metodę obserwacji, dzięki którym przedstawiono w nim potencjał społeczno-kulturowy tych form turystyki sportowej, które najsilniej wiążą się z poznawaniem przez turystów dziedzictwa kulturowego ludzkości. Skorzystano także z typologii zasobów turystyki kulturowej utworzonej przez W. Munstersa w 1996 roku. Rezultaty badań i konkluzja. Badania nad dziedzictwem sportu w kontekście turystyki stanowią w Polsce niszę badawczą. Podobnie jest z rozwojem turystyki związanej z dziedzictwem sportu, pomimo dużego potencjału w tym zakresie. Polska powinna brać przykład z innych krajów w zakresie rozwoju turystyki dziedzictwa sportowego, ponieważ ta forma podróżowania za granicą rozwija się już bardzo dynamicznie (co również zostało zaprezentowane w artykule).

Year

Volume

18

Issue

4

Pages

25-38

Physical description

Contributors

  • University School of Physical Education, Poznan
author
  • Zuyd University of Applied Sciences, Maastricht-Heerlen (Holandia=

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a14423bf-4b32-4688-ba37-1b68dbcccc8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.