Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(16) | 113-123

Article title

Językowe przejawy tożsamości religijnej w zbiorze Bogowie fałszywi – słowa, motywy, strategie

Content

Title variants

EN
Language manifestations of religious identity in a collection False Gods – the words, themes, strategies

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of the study is to identify and describe the language exponents of religious doctrine present in sixteenth-century anonymous collection of songs False Gods, which is one of the few testimonies of poetic battles of words coming from the gathering of the Polish Brethren. The central concept of the text is the religious identity, understood as a set of values, beliefs perceptions, symbols and patterns of behavior. Its identification is made by analyzing vocabulary, expressive connections of different status, and the conceptualizations of various concepts and elements of reality. This has allowed to describe the relationship with God and his conceptualization, basic truths of faith, attitude to life and to indicate the source of beliefs. From the volume emerges dichotomous view of reality resulting from a confrontation with an alien. We get the characteristics of “US” (belonging to Polish brothers) by polemical description of „THEM” (the Catholics).

Year

Issue

Pages

113-123

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Zielonogórski

References

  • Bogowie fałszywi. Nieznany pamflet antykatolicki z XVI wieku, wyd. Alodia Kawecka-Gryczowa, Warszawa 1983.
  • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość: „ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001.
  • Hawrysz M., Polemiczna twórczość Marcina Czechowica w perspektywie genologii lingwistycznej, Zielona Góra 2012.
  • Hawrysz M., Antyteza jako językowy wykładnik dążenia do doskonałości w świetle pism Marcina Czechowica, [w:] Tajemnice rozwoju, Łódź 2009, s. 157-168.
  • Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.
  • Pelc J., Rola i znaczenie pisarzy ariańskich w literaturze polskiej XVII wieku, [w:] Wokół dziejów i tradycji arianizmu, red. L. Szczucki, Łódź 1971, s. 107-125.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a154e0ca-7aa0-4afd-8bdf-d8022e8d2016
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.