Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(16) | 189-202

Article title

Zagadka jako konstytutywna część poetyki questu

Content

Title variants

EN
Puzzle as a constitutive part of the quest poetics

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
A quest is a non-literary text, essential when practicing an innovative form of tourism – questing, namely an outdoor game combining educational values and fun. The article aims at characterizing puzzles, which form an obligatory part of the quest. The article touches upon four aspects: 1) Relevance of using the name „puzzle” in relation to specific tasks typical for the quest, 2) Types of puzzles linking the content of a puzzle with the type of task, 3), Functions of puzzles, 4) Practical tips on formulating puzzles to be solved when traveling along the trail. The research is based on a collection of texts published on the Internet with a common title o „Wielkopolskie questy” the texts are being collected by the Touring Studio of the Regional Public Library and Culture Animation Centre in Poznań (Pracownia Krajoznawcza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu).

Year

Issue

Pages

189-202

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

References

 • Caillois R., Ludzie a gry i zabawy, [w:] R. Caillois, Żywioł i ład, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1973, s. 295-466.
 • Czarnecka K., Quest, czyli edukacja przez zabawę. Próba wstępnej prezentacji gatunku [w druku].
 • Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk, red. D. Zaręba, Kraków 2008, http://questing.pl/co-to-jest-questing/.
 • Głowiński M., hasło: Zagadka, [w:] Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1988, s. 585.
 • Gołoś G., Questing i gry terenowe jako atrakcyjne rekreacyjno-edukacyjne formy aktywności na terenach leśnych, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie” 2013,nr 1 (34), s. 76-82.
 • Grzelka M., Pytanie dziennikarskie, Pragmatyka i retoryka, Poznań 2008.
 • Kasjan J. M., Poetyka polskiej zagadki ludowej, Toruń 1976.
 • Kasjan J. M., Polska zagadka ludowa, Wrocław 1983.
 • Kazior B., Questing – nowa metoda odkrywania dziedzictwa miejsca, [w:] Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk, red. D. Zaręba, Kraków 2008, s. 17-21.
 • Kazior B., Questing – odkrywanie dziedzictwa miejsca, [w:] Poszukiwanie skarbów na greenways, red. M. Fedas, K. Florys, Kraków 2010, s. 3-7.
 • Krzyżanowski J., Przedmowa, [w:] Polskie zagadki ludowe, wyb. i oprac. S. Folfasiński, Warszawa 1975, s.7-12.
 • Krzyżanowski J., hasło: Zagadka, [w:] Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965, s. 452-457.
 • Książek-Bryłowa W., O zagadkach poetyckich w „Ogrodzie, ale nie plewionym” Wacława Potockiego, [w:] W świecie nazw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi, red. H. Pelcowa, Lublin 2010, 217-225.
 • Likhtarovich K., Szustka K., Questing – wyprawy odkrywców jako nowa forma aktywnej edukacji plenerowej w lasach i na terenach przyrodniczo cennych, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie” 2013, nr 1 (34), s. 319-327.
 • Ostaszewska D., Przewodnik turystyczny: Z badań nad modelem i jego przeobrażeniami, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1, Mowy piękno wielorakie, red. D. Ostaszewska, Katowice 2000, s. 43-54.
 • Pawłowska A., Questing jako innowacja w turystyce kulturowej, „Turystyka Kulturowa” 2014, nr 1, s. 30-46, http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2014_01_02.
 • Sikorska J., Questing – nowy sposób na poznanie swojego regionu, www.nationalgeographic.pl/aktualnosci/pokaz/questing-nowy-sposob-na-poznanie-swojego-regionu/.
 • Tokarski R., Metafora – zagadka: możliwości interpretacji, [w:] Studia o tropach, t. 1, red. T. Dobrzyńska, Wrocław 1988, s. 46-54.
 • Tokarski R., Zagadki – metafory – gry językowe, [w:] Język artystyczny, t. 6, red. A. Wilkoń, 1989 s. 16-31.
 • Wilczyński Ł., Questing – nowy trend w turystyce, [w:] Kultura i turystyka. Wspólna droga, red. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska, Łódź 2011, s. 53-59.
 • Wilczyński Ł. [Agencja Public Relations Planet PR], Questing™, czyli jak skutecznie wypromować swój region w oparciu o współpracę lokalnej społeczności, www.festiwalpromocji.pl/fileadmin/user_upload/PLANETPR_questing_Jablon_31.03.11.pdf.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b17a322d-2076-4b1e-b89e-b4593d9d954a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.