Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(16) | 155-168

Article title

Językowa kreacja obrazu Najświętszej Panny Rokitnickiej w Skarbie nieprzebranym dobrodziejstw Boskich ks. Jana K. Steczewicza

Content

Title variants

EN
Linguistic creation of the painting of the Blessed Virgin of Rokitno in Skarb nieprzebrany dobrodziejstw Boskich [Infinite Treasure of Divine Favour] by Rev. Jan K. Steczewicz

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Published in 1672 in Poznań by the Wdowa y Dziedzice Woyciecha Regulusa printing house, Skarb nieprzebrany [Infinite treasure] by Rev. Jan K. Steczewicz is dedicated to the picture of the Virgin Mary in Rokitno, an image credited with numerous miracles. The author aims to describe the miracles credited to Our Lady of Rokitno and the history of the painting kept in the border area of Polonia Major. Rev. Steczewicz describes both the merciful image of the Blessed Virgin Mary of Rokitno, now referred to as Mother of God Listening Patiently, and the testimonies of miracles that happened through her intercession. Believers seek comfort, consolation and support from the Mother of God Listening Patiently for themselves and their loved ones as a last resort, when they face death, severe disease, or a life-threatening experience. The author reveals first-person accounts from numerous direct and indirect witnesses to the described events. Their testimonies are of both documentary and cultural value, providing an insight into the realities of the border area in 17th-century western Poland.

Year

Issue

Pages

155-168

Physical description

Contributors

 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

References

 • Dratwa B., Dzieje parafii w Rokitnie, Konradowo 1981.
 • Ferenc E., Z orłem pokoju, Zielona Góra 1996.
 • Giese A., Królowa Narodu, cz. 4, Matka Boża Rokitniańska. Najstarsze sanktuarium maryjne diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w Rokitnie oraz pocysterskie parafie, w kościołach których znajdują się kopie obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej: w Łęgowie – parafia św. Mikołaja k. Pruszcza Gdańskiego w diecezji gdańskiej, a także w Koszubach Małych k. Słupcy – parafia św. Bartłomieja w archidiecezji gnieźnieńskiej, Pelplin 2007.
 • Janicka-Krzywda U., Chwalcie łąki umajone, „Wychowawca. Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich” 2001, nr 5, s. 24-25.
 • Kondracki T., Rokitno. Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, Wrocław 2008.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych (z almanachem), Warszawa 2001.
 • Madonna z Rokitna, czyli dzieje sławnego opactwa, wsi i parafii oraz łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej na zachodnich rubieżach Rzeczypospolitej w rocznicę trzeciej jego koronacji, oprac. J. Zysnarski, Gorzów Wielkopolski 1997.
 • Maryja, Matka narodu polskiego, red. S. Grzybek, Częstochowa 1983.
 • Najpiękniejsze sanktuaria. Licheń, Gniezno, Rokitno i inne, op. cit., s. 40-54.
 • Najpiękniejsze sanktuaria. Licheń, Gniezno, Rokitno i inne, red. W. Bednarczuk, W. Sroczyński, Warszawa 2007.
 • Pielgrzymujemy do… Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie, „Zeszyty Maryjne”, lipiec/sierpień 2009, rok XII, nr 4 (70), s. 38-45.
 • Rahner K., Vorgrimler H., Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987.
 • Religia. Encyklopedia PWN, t. 6, red. nauk. T. Gadacz, B. Milerski, Warszawa 2002.
 • Sanktuarium Maryjne w Rokitnie, red. T. Kondracki, D. Śmierzchalski-Wachocz, Ząbki 2004.
 • Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Rokitno, red. J. Tomiak, A. Wawrzysiuk, M. Kliszcz, Wrocław 2014.
 • Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, Warszawa 2002.
 • Słownik języka polskiego, t. I-VIII, red. J. Karłowicz, A. A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Warszawa 1900-1927.
 • Słownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, Warszawa 2000.
 • Socha P., Matka Boża Rokitniańska Pani Cierpliwie Słuchająca, Zielona Góra 2009.
 • Stasiak S. J., Zawiła R., ABC teologii dogmatycznej, notatki z wykładów ks. prof. Romana E. Rogowskiego, Oleśnica–Wrocław 1993.
 • Steczewicz J. K., Skarb nieprzebrany dobrodziejstw Boskich, oprac. pod red. A.Sapiehy, Gorzów Wielkopolski 2014.
 • Steczewicz J. K., Skarb nieprzebrany dobrodziejstw Boskich, obraz cudowny Naświętszej Panny Maryjej w opactwie bledzewskim Rokitnickiej, Poznań 1672.
 • Śmierzchalski-Wachocz D., Matka Boża Obozowa. Geneza i rozwój kultu obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej, [w:] Sanktuarium Rokitniańskie. Dzieje i konteksty,red. G. Chojnacki i A. Draguła, Zielona Góra 2009, s. 9-26.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c81c037c-515b-404d-977f-fc25d4c62f44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.