Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(16) | 27-50

Article title

Historia, nazwy i patroni polskich uczelni publicznych. Szkic historyczny

Content

Title variants

EN
History, names and patrons Polish public universities. Hstorical essay

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article is concerned about the issue of the history and the names of Polish public universities from the Middle Ages to the present day. In the resulting essay there is an analysis of factors such as: tradition, the validity of normative acts, as well as historical processes, which are the determinants shaping the names of the national universities. Important place in the scope of this discussion is the question of acceptance of the patrons' names by some of the Polish universities. The study focuses on considerations of a historical nature without making the analysis of the language issues. The study is supported by tabular statement, which contains the names of all public universities currently operating in Poland with regard to their historical names, along with the period of their operation.

Year

Issue

Pages

27-50

Physical description

Contributors

 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

References

 • Czubiński A., Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945-1989), Poznań 1998.
 • Encyklopedia szkolna. Historia, Warszawa 1993.
 • Kosik J., Nabycie, utrata i przywrócenie nazwy Uniwersytet Wrocławski, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1993, No. 1409, Studia i Materiały z Dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego, t. 2, s. 95-135.
 • Ihnatowicz I., Mączak A., Zientara B., Żarnowski J, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1996.
 • Iłowiecki M., Dzieje nauki polskiej, Warszawa 1981.
 • Labuda G., Rozważania nad teoria i historia kultury i cywilizacji, Poznań 2008.
 • Łuczak C., Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej, Poznań 1993.
 • Manteuffel T., Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1996.
 • Pedersen O., The First Universities. Studium generale and the origins of university education in Europe, Cambridge 2000.
 • Seńko W., Jak rozumieć filozofię średniowieczną, Kęty 2001.
 • Skorupska-Raczyńska E., O uczelnianych terminach i nazwach organizacyjnych (przyczynek do dziejów szkolnictwa wyższego w Polsce), [w:] Rola wyższych uczelni w regionie w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, red. nauk. Z. Głodek, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2005.
 • Świeżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa–Wrocław 2000.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365).
 • Wrzesiński W., Lwów-Wrocław. Dwa miasta, dwa regiony, dwa uniwersytety, [w:] Poznań, Szczecin, Wrocław. Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony, red. W. Łazuga i S. Paczos, Poznań 2010
 • Vetulani Z., Początki najstarszych wszechnic środkowoeuropejskich, Wrocław 1970.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d3086a87-e370-4d42-af39-fb21535136ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.