Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(16) | 141-154

Article title

„Próżność matczyna i miłość matczyna – jedność”. Obraz relacji rodzinnych w Matce Ignacego Maciejowskiego-Sewera

Content

Title variants

EN
„Unity of maternal vanity and maternal love”. Linguistic representation of family relationships in Matka [Mother] by Ignacy Maciejowski (Sewer)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In his novel Matka [Mother], Ignacy Maciejowski creates an image of a traditional Polish family – Magda and Szymon Porębski and their three children: a daughter, Marysia, and two sons, Władek and Antek. The children have a healthy relationship with each other, which is reflected, above all, by mutual caring, support, and compassion. The family relation-ships depicted by the author are not only positive, traditional, appropriate and correct, but also stereotypical. The family ties are nurtured and strengthened at home, which brings together all generations, promotes tradition, soothes a savage breast, and is the centre of a small 19th-century peasant community like the Porębskis. The image of family relationships depicted in the novel Matka [Mother] by Ignacy Maciejowski represents one Polish proverb: Bez rodziny, ni domu niepotrzebnyś nikomu [Without your family or home, you are nobody].

Year

Issue

Pages

141-154

Physical description

Contributors

 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

References

 • Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2007.
 • Baruk-Dzięcioł E., Rodzina i dom jako elementy obrazu świata dzieci z rodzin pełnych i niepełnych, „Społeczeństwo i Rodzina” 2014, nr 4 (nr 41).
 • Bielińska-Gardziel I., Stereotyp rodziny we współczesnej polszczyźnie, Warszawa 2009,
 • Dubisz S., Język – Historia – Kultura (wykłady, studia, analizy), Warszawa 2002.
 • Linde S. B., Słownik języka polskiego, t. 5, R-T, Lwów 1859.
 • Maciejowski I.-Sewer, Matka. Powieść z życia ludu, [w:] idem, Dzieła wybrane, t. 7, Kraków 1955, s. 9-159.
 • Najnowszy słownik motywów literackich, red. T. Kosiek, A. Nawrot, G. Sętkowska--Steczek, Ł. Skrzypek, Kraków 2004.
 • Obraz matki w języku studentów na zachodnim pograniczu (na przykładzie gorzowskiej PWSZ im. Jakuba z Paradyża), [w:] Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza, t. 6, red. E. Skorupska-Raczyńska i J. Rutkowskiej, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 125-141.
 • Prokop J., Dom rodzinny, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, Wrocław– Warszawa–Kraków 1994.
 • Skorupska-Raczyńska E., Językowa kreacja uczuć dziecka w XIX-wiecznej literaturze polskiej na przykładzie nowel i opowiadań Elizy Orzeszkowej, [w:] Cierpienie dziecka, red. E. Skorupska-Raczyńska, G. Cyran, D. Jastrząb, Gorzów Wielkopolski 2008, s. 113-123.
 • Skorupska-Raczyńska E., Kreacja ojca w powieściach nadniemieńskich Elizy Orzeszkowej (studium językowo-stylistyczne), Gorzów Wielkopolski 2013.
 • Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 1991.
 • Słownik współczesnego języka polskiego, t. 2, red. B. Dunaj, Warszawa 1998.
 • Sowiński A. J., Religijne i patriotyczne doświadczenie domu rodzinnego, [w:] Język doświadczenia religijnego, t. 8, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów wielkopolski 2015, s. 205-212.
 • Szybalska-Taraszkiewicz M., Kulturowo-społeczny obraz rodziny w gimnazjalnych podręcznikach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie oraz w wybranych polskich czasopismach młodzieżowych (1999-2007), Jelenia Góra 2012.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 2, red S. Dubisz, Warszawa 2003.
 • Zdanowicz A. i in., Słownik języka polskiego, cz. II, P-Z, Wilno 1812.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7b4eb7f-3647-4289-9f0b-73ae16401c3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.